- เป็นกิจกรรมจัดหารายได้ของ
  ชมรมจากการจำหน่ายสินค้า
- สมาชิกได้รับผลประโยชน์จาก
  ส่วนลดและการฝากขาย
- สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า
  ท้องถิ่น

----------------------------------

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 3
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 10320

----------------------------------

 

 

------------------------------

------------------------------

 

 กิจกรรม “รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนราชอาณาจักร-ภูฏาน” PDF พิมพ์ อีเมล

 นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมืองและเหล่าคณะกรรมการร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรภูฏานในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเสด็จฯ กลับประเทศไทย ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ

 
กิจกรรม “มอบบ้านกาชาดร่วมใจ” PDF พิมพ์ อีเมล

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕๙ นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมคณะฯ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมพิธีส่งมอบบ้านกาชาดรวมใจ ณ ชุมชนซอยวัดสามัคคีศรัทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเป็นการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของสนง.ยผจ.สมุทรสาคร ขนาด 28 ตรม. จำนวน 3 หลัง

  

 
กิจกรรม “โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จกระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” PDF พิมพ์ อีเมล

 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ

 
กิจกรรม “มอบไอศกรีม แด่นักเรียน” PDF พิมพ์ อีเมล

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบไอศกรีมนมโคสด รสเลิศ สดใหม่ ผลิตจากนมโคจากวัวพันธุ์ดี (มีส่วนผสมของนมโคสูงถึง 60%) จาก ฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบือแตร์ ในโครงการพระราชดำริ ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ จำนวน 1,000 ถ้วย มาจัดเลี้ยง นักเรียน ในงานเยี่ยมบ้านพ่อ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 15