Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2850/2559
 นายสุวิทย์  ทวีศักดิ์  50/296 
 ถนนกรุงเทพกรีฑา 7  
 ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
 
 081-6219704
 06-10-2561
บ.2849/2559
 นายจักรกฤษณ์  บุญธนานิตินนฒ์  100/1 หมู่บ้านอาคารพิชยารมณ์เพลส
 ถนนพระราม 6  
 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8751638
 29-10-2561
บ.2848/2559
 นายสันติชาติ  ชัยภมรฤทธิ์  161/4 หมู่บ้านชุมชนสันติสุข  ซอย6/4
 ถนนพ่อขุน หมู่ 9 
 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย
 
 091-8595208
 29-10-2561
บ.2847/2559
 นายขวัญชาติ  สายน้อย  56 
  หมู่ 1 
 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
ชุมพร
 
 089-9083644
 29-10-2561
บ.2846/2559
 นายนเรศวร์  พัชราพงศ์  22/26 
  หมู่ 10 
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 
 086-3234839
 22-09-2561
บ.2845/2559
 นายธนกฤต  ภิญโญยางค์  111/126 หมู่บ้านคอนโดยู รัชโยธิน  ซอยพหลโยธิน 32
   
 ตำบลเสนานิคม อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 092-3415556
 22-09-2561
บ.2844/2559
 นายพิชญุตม์  เสริมพงษ์  75/30 
  หมู่ 3 
 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
 
 089-9224859
 22-09-2561
บ.2843/2559
 นายยุทธพล  ทองอินทร์  34/194 ซอย36 แยก 2
 ถนนโชคชัย 4 หมู่ 10 
 ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
 
 087-8048599
 22-09-2561
บ.2842/2559
 นายพิเชษฐ์  ตั้งจิตเจริญ  55/68 ซอยรามอินทรา 34 แยก 20
 ถนนรามอินทรา หมู่ 9 
 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 
 02-9436254
 22-09-2561
บ.2841/2559
 นายชัยโย  ตระกูลไทยรักษ์  11/3 
  หมู่ 9 
 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
เพชรบุรี
 
 089-4507383
 12-09-2561
บ.2840/2559
 นายดุสิต  พัฒนปรีชากุล  98/7 หมู่บ้านทรอปิคานา
   
 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
 
 086-5244533
 12-09-2561
บ.2839/2559
 นายณ นองศักดิ์  วงศ์พิศาล  79 
 ถนนบางนาตราด หมู่ 1 
 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
 
 081-3380273
 12-09-2561
บ.2838/2559
 นายเสวียน  คำแพงตา  150 
  หมู่ 10 
 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 081-9979599
 12-09-2561
บ.2837/2559
 พันโทมนต์ชัย  สังข์สีเหลือบ  622 
 ถนนกาญจนาภิเษก  
 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางแค
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8466863
 12-09-2561
บ.2836/2559
 นายพิษณุ  เอ็นดู  66/125 
 ถนนพิบูลสงคราม หมู่ 3 
 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 
 089-1825247
 12-09-2561
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     .
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362