Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2818/2559
 นายสมพร  โมฆรัตน์  5/40 
  หมู่ 5 
 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
อยุธยา
 
 086-3748417
 28-07-2561
บ.2817/2559
 นายสมยศ  กอสง่าลักษณ์  117 ซอยอ่อนนุช 44
 ถนนสุขุมวิท 77  
 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
 
 080-2494447
 28-07-2561
บ.2816/2559
 นายเสริมศักดิ์  สินธุเจริญ  183/91 
 ถนนพังงา  
 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 081-9798220
 28-07-2561
บ.2815/2559
 นางสาวเกศรินทร์  ยืนเยี่ยม  4/270 
  หมู่ 18 
 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 02-1911619
 
 28-07-2561
บ.2814/2559
 นายกรกฎ  เพชรนุ้ย  2/43 
  หมู่ 2 
 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 02-1911619
 28-07-2561
บ.2813/2559
 ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  พัฒนสิงห์  1433 ซอยเอกชัย 109
 ถนนเอกชัย  
 ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน
กรุงเทพมหานคร
 
 089-2258233
 28-07-2561
บ.2812/2559
 นายจักรพงษ์  สีกะยอม  177/93 
  หมู่ 2 
 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
 
 085-8350656
 28-07-2561
บ.2811/2559
 นายปกาศิต  สมัครสมาน  27 
 ถนนสุริยกานต์  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
สุรินทร์
 
 086-2548752
 15-07-2561
บ.2810/2559
 นายวรยล  บุษปวัต  4/433 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4  ซอย17
 ถนนเสรีไทย 57  
 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 
 089-5020142
 15-07-2561
บ.2809/2559
 นายสนั่น  งามขำ  102/1179 
   
 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก
ปทุมธานี
 
 089-7904055
 15-07-2561
บ.2808/2559
 นายสรสิทธิ์  กิตติวงศ์โสภณ  10/68 
 ถนนแนบเคหาสน์  
 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
 
 086-8890530
 15-07-2561
บ.2807/2559
 นายพชร  ภูวัฒนานุสรณ์  13-15 
 ถนนดำรงรักษ์  
 ตำบลคลองมหานาค อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
 
 085-4851433
 08-07-2561
บ.2806/2559
 นายธีระศักดิ์  ฤทธิจันทร์  99/122 
  หมู่ 5 
 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
 
 081-8899589
 01-07-2561
บ.2805/2559
 นายจตุพล  ปัทม์วิชัยพร  77/88 
 ถนนรามคำแหง  
 ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
 
 089-1329945
 01-07-2561
บ.2804/2559
 นายนิกร  ตันสกุล  44/135 ซอยนวมินทร์ 149
 ถนนนวมินทร์  
 ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 
 080-5536767
 01-07-2561
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     .
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362