Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2669/2558
 จ่าสิบตรีอนุสรณ์  บุญสม  118 
  หมู่ 4 
 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
ระยอง
 
 083-1120626
 19-03-2560
บ.2668/2558
 นายกิตติ  เกตุจำนงค์  57/68 หมู่บ้านเคซีวงแหวน
 ถนนเลียบวงแหวน  
 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 
 
 16-03-2560
บ.2667/2558
 นายปรีชา  อาการศ  95/72 ซอยพุทธบูชา 36
 ถนนพุทธบูชา  
 ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
 
 086-3776179
 16-03-2560
บ.2666/2558
 นายชาญณรงค์  รัตนวารินทร์  99/16 
  หมู่ 5 
 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
ชลบุรี
 038-775593
 
 16-03-2560
บ.2665/2558
 นายวัชโร  เรืองพิบูลย์  393 ซอย20 มิถุนา 11 แยก 15
 ถนนสุทธิสารตอนปลาย  
 ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
 02-6912003
 
 16-03-2560
บ.2664/2558
 นายธนกฤต  ตั้งกงพานิชย์  22/64 
 ถนนสามวา  
 ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
 
 086-3555648
 16-03-2560
บ.2663/2558
 นายวีรยุทธ  วงศ์ชูพร  111/316 
  หมู่ 8 
 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
 
 081-7530777
 16-03-2560
บ.2662/2558
 นายอรรณพ  รวยสำราญ  99/60 
  หมู่ 12 
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
 
 089-8962504
 24-02-2562
บ.2661/2558
 นายอรรถพล  แก้วมนตรี  53/1 ซอย2
 ถนนเทวาภิบาล  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 
 087-8582010
 24-02-2562
บ.2660/2558
 นายอำนวย  พิชิตเดช  110/2 ซอยพหลโยธิน 2
 ถนนพหลโยธิน  
 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 
 081-3031121
 09-02-2560
บ.2659/2558
 นายประยูร  อิมิวัตร์  80 ซอยพหลโยธิน
  หมู่ 9 
 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย
 
 081-7836318
 29-01-2560
บ.2658/2558
 นายสุรสิทธิ์  ชนะพันธ์ภากร  51/674 ซอยนวลจันทร์ 17
 ถนนนวลจันทร์  
 ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 
 081-9104769
 29-01-2560
บ.2657/2558
 นายสุรสิทธิ์  เอื้อถาวรพิพัฒน์  29 ซอยตากสิน 17
 ถนนสมเด็จพระเจ้าตามสิน  
 ตำบลสำเหร่ อำเภอธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
 
 089-4787985
 29-01-2560
บ.2656/2558
 นายจิรายุ  อาชาเจริญสุข  163 
 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
 026617333
 
 22-01-2560
บ.2655/2558
 นายณัฏฐพล  ศรีสุคนธ์  92/10 ซอยทวีสุข
 ถนนสุขุมวิท 31  
 ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
 
 083-6731188
 05-01-2560
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362