Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2587/2557
 นายศราวุฒิ  ช่างคิด  89/156 
 ถนนช่างอากาศอุทิศ 5  
 ตำบลดอนเมือง อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 083-0901190
 30-04-2559
บ.2586/2557
 นายราเชณ  คณะนา  106 
  หมู่ 8 
 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
 
 081-8589579
 21-04-2559
บ.2585/2557
 นายสินาด  โกศลานันท์  141 หมู่บ้านไชยยันต์
 ถนนสุขุมวิท  
 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี
 
 086-9293517
 21-04-2559
บ.2584/2557
 นายไพฑูรย์  ยางขันธ์  129/28 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 ถนนเลี่ยงเมือง  
 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
 
 089-1334359
 21-04-2559
บ.2583/2557
 นายนันทิวัฒน์  ส่งเสริมพงษ์  78 ซอยรังสิต-นครนายก 52
 ถนนรังสิต-นครนายก  
 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
 
 
 21-04-2559
บ.2582/2557
 นายอมรพันธุ์  ปัญโญใหญ่  107 
  หมู่ 2 
 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
ลำพูน
 
 091-2198303
 21-04-2559
บ.2581/2557
 นายชาญยุทธ  พงศ์เชี่ยวบุญ  63/25 ซอยกระทุ่มล้ม 7
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมู่ 9 
 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน
นครปฐม
 
 081-9226616
 21-04-2559
บ.2580/2557
 นายปิยะ  ทองงาม  74 ซอยอารีย์ 5 เหนือ
 ถนนพหลโยธิน  
 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 
 
 21-04-2559
บ.2579/2557
 นายวิศทิกร  นิ่มนวล  1888/2 
 ถนนลาดกระบัง  
 ตำบลลาดกระบัง อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8444673
 04-04-2559
บ.2578/2557
 นางสาวรวินันท์  เป็งแก้ว  77/126 ห้อง 406 ซอย23 เทศบาลสำโรงใต้
 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ 4 
 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
 
 091-3055498
 04-04-2559
บ.2577/2557
 นายอรุณ  สุวรรณคง  34/79 
  หมู่ 5 
 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี
 
 089-7886602
 04-04-2559
บ.2576/2557
 นายสุวัฒน์  โพธิรัชต์  387/33 
  หมู่ 5 
 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 24-03-2559
บ.2575/2557
 นายนิพนธ์  ลาวัณย์โกวิท  2 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7-5-3
 ถนนเจริญราษฎร์  
 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
 
 081-9099156
 24-03-2559
บ.2574/2557
 นายณรงค์  มีสวัสดิ์  97/4 
  หมู่ 6 
 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
ระยอง
 
 081-6865835
 24-03-2559
บ.2573/2557
 นายสรรพ์ศิริ  งามสืบพงศ์  1345/76 
 ถนนพหลโยธิน 13  
 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 092-5637358
 083-9199749
 17-03-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362