Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2890/2560
 นายพจน์  นาควิเชียร  120/206 ซอยเทคโนโลยีแหลมทอง
 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี หมู่ 2 
 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 089-1214155
 16-03-2564
บ.2889/2560
 นายกฤตภาส  คงประสิทธิ์  125/87 ซอยวัดไทรม้า
 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 
 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 
 087-6507951
 14-03-2562
บ.2888/2560
 นายสุภโชค  สุกใส  126/6 หมู่บ้าน9
   
 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
 
 036-531319
 14-03-2562
บ.2887/2560
 นายประสิทธิ์  สุภะวิทยา  49/241 ซอย6
 ถนนพระองค์เจ้าสาย หมู่ 6 
 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 081-4317421
 14-03-2562
บ.2886/2560
 นายรัตนพล  สงวนนวล  4/178 หมู่บ้านกาญจนาลักษณ์ 3  ซอย8
 ถนนกาญจนาภิเษก  
 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
นนทบุรี
 
 081-8645339
 14-03-2562
บ.2885/2560
 นายศิระเมศฐ์  เชาวน์วิทยางกูร  141/3 ซอย345
  หมู่ 1 
 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 0888454333
 06-03-2562
บ.2884/2560
 นายชูเดช  นิวาเวศน์  607/11 
 ถนนประชาอุทิศ  
 ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
 
 081-5021176
 06-03-2562
บ.2883/2560
 นายธนากร  สร้อยสุวรรณ  300/27-28 
  หมู่ 1 
 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
 053-804671
 
 06-03-2562
บ.2882/2560
 นายจงชนะ  มณีโชติ  333/181 
  หมู่ 1 
 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
 
 087-1732066
 06-03-2562
บ.2881/2560
 นายปริวรรต  อาจองค์  99/273 
  หมู่ 1 
 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี
 
 081-6170586
 01-03-2562
บ.2880/2560
 นายธนกร  มหาสุเมธกุล  129/68 
 ถนนหนองยายบู่ หมู่ 1 
 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
ชลบุรี
 033-674147
 
 01-03-2562
บ.2879/2560
 นายเอกราช  ประกอบกิจ  55/43 ซอยเพิ่มสิน 58
 ถนนเพิ่มสิน  
 ตำบลสายไหม อำเภอสายไหม
กรุงเทพมหานคร
 
 089-6373025
 18-02-2562
บ.2878/2560
 นายสมพงค์  บางยี่ขัน  17/1 
  หมู่ 6 
 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
ชุมพร
 
 0876923836
 07-02-2562
บ.2877/2560
 นายกันต์ชาติ  สินธุวัฒน์วิบูล  129/5 
  หมู่ 2 
 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
 
 089-5497129
 07-02-2562
บ.2876/2560
 นายปัณณทัต  เรืองศรี  231 
 ถนนกุมภิล  
 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
นครปฐม
 
 081-7346796
 24-01-2562
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     .
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362