Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2647/2557
 นายปราโมทย์  บุญประเสริฐ  19/2 
 ถนนเกษมราษฎร์  
 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
 
 085-8751400
 18-12-2559
บ.2646/2557
 นางสาวสุภาวดี  นาคสีทอง  75/306 หมู่บ้านหมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า  ซอย3/3
   
 ตำบลแสนแสบ อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
 
 081-6430859
 01-12-2559
บ.2645/2557
 นายสุรเชษฐ  เดชฟุ้ง  53/799 
 ถนนติวานนท์ หมู่ 3 
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
 
 081-6158202
 01-12-2559
บ.2644/2557
 นายประวีร์  วุฒิกรีเกียรติ  194/21 หมู่บ้านอลิชา 2  ซอยพุทธบูชา 36
 ถนนพุทธบูชา  
 ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
 
 085-2925707
 17-11-2559
บ.2643/2557
 นายวัชรินทร์  ดงบัง  42 
  หมู่ 12 
 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
 
 095-6137077
 17-11-2559
บ.2642/2557
 นายมงคล  นครินทร์สาคร  156/9 
 ถนนอิสรภาพ  
 ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
 
 086-8899797
 17-11-2559
บ.2641/2557
 นายจิรวัฒน์  ชาลีวรรณ  583 
 ถนนราษฎร์นที หมู่ 1 
 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
ชัยภูมิ
 
 081-6707074
 03-11-2559
บ.2640/2557
 ว่าที่ร้อยตรีนิติกรณ์  ฝึกฝน  152/3 หมู่บ้านดู่
   
 ตำบลปง อำเภอปง
พะเยา
 
 56140
 03-11-2559
บ.2639/2557
 นายสามารถ  ประจวบสุข  209/24 หมู่บ้านพฤกษามาสเตอร์ไลท์  ซอย1
  หมู่ 8 
 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
 
 085-8350986
 03-11-2559
บ.2638/2557
 นายศรัณย์  มีแสน  89/43 
  หมู่ 3 
 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 
 086-3388264
 03-11-2559
บ.2637/2557
 นายภาคภูมิ  บางบ่อ  446/63 
 ถนนพหลโยธิน 52 แยก 27-25  
 ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม
กรุงเทพมหานคร
 
 089-4957943
 03-11-2559
บ.2636/2557
 นายโชคชัย  ลีลิตธรรม  434/21 ซอยลาดพร้าว 47
 ถนนลาดพร้าว  
 ตำบลสะพานสอง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8473590
 27-10-2559
บ.2635/2557
 นายพรชัย  พรสุวรรณ  203/62 
 ถนนนาวงประชาพัฒนา หมู่ 1 
 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 081-9101575
 27-10-2559
บ.2634/2557
 นายธนู  ศรีชู  59/4 หมู่บ้านอดามาส
 ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 6 
 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
 038-144749
 081-6120201
 13-10-2559
บ.2633/2557
 นายโชคชัย  พรพิพัฒน์  9/3 หมู่บ้านไพศาลวิลล์
 ถนนสุวินทวงศ์  
 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
 
 089-1417894
 13-10-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362