Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2557/2557
 นายราเมศวร์  คุรุกิจกำจร  468/54 หมู่บ้านพร้อมพัฒน์ 2
 ถนนปัญญาอินทรา  
 ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
 
 081-4048803
 24-01-2559
บ.2556/2557
 นายรุ่ง  แกล้วกล้า  31/162 ซอย1/5
 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ 2 
 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
 
 089-1906491
 24-01-2559
บ.2555/2556
 นางศิริกุล  ทศเวช  248 ซอยมิตรภาพ 13
 ถนนมิตรภาพ  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
 
 081-7187420
 07-01-2559
บ.2554/2556
 นางสาวพักตร์พริ้ง  สิงหพานิชย์  119 ซอยนวมินทร์ 70
 ถนนนวมินทร์  
 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 
 087-0242882
 07-01-2559
บ.2553/2556
 นายสมยศ  กอสง่าลักษณ์  117 ซอยอ่อนนุช 44
 ถนนสุขุมวิท 77  
 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
 
 080-2494447
 07-01-2559
บ.2552/2556
 นางวิไลลักษณ์  สระมูล  79/67 ซอยสามวา 29
 ถนนสามวา  
 ตำบลบางชัน อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
 02-9568077
 
 07-01-2559
บ.2551/2556
 นายพินิจ  คนิตานนท์  6 ซอยลาซาล 26
 ถนนสุขุมวิท 105  
 ตำบล10260 อำเภอบางนา
กรุงเทพมหานคร
 02-7490497-500
 
 20-12-2558
บ.2550/2556
 นายพลากร  สุวรรณรัตน์  246 
  หมู่ 1 
 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
เชียงใหม่
 
 081-2724530
 20-12-2558
บ.2549/2556
 นายสุพร  อัศวินนิมิตร  45/9 
  หมู่ 1 
 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
ระยอง
 
 083-0131719
 20-12-2558
บ.2548/2556
 นายอาคม  เตี๋ยวศรีทอง  206 
  หมู่ 8 
 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
เพชรบุรี
 
 086-3686908
 06-12-2558
บ.2547/2556
 นายสันติ  เกียรติพงศ์ไพศาล  178/10 ซอยลาดพร้าว 4
 ถนนลาดพร้าว  
 ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 081-6400766
 06-12-2558
บ.2546/2556
 นายอดิศักดิ์  กิติอาษา  167 
  หมู่ 6 
 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
 
 091-4144982
 06-12-2558
บ.2545/2556
 ว่าที่ร้อยเอกอิทธิพร  ศิริสวัสดิ์  30/40 
 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 
 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
 
 089-6872008
 26-11-2558
บ.2544/2556
 นายภัทร์  แผนสมบูรณ์  95/44 
  หมู่ 6 
 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี
 036-3735009-125
 081-8802078
 26-11-2558
บ.2543/2556
 นายไชยรัตน์  โอภาสพิมลธรรม  35-37 
 ถนนมหาราช 6 (พัฒนา)  
 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
กระบี่
 
 085-8880359
 26-11-2558
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362