Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2595/2557
 นายวรพงศ์  ตันสกุล  313/70 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
 ถนนเคหะร่มเกล้า  
 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
 
 082-5544544
 10-06-2559
บ.2594/2557
 นายเจษฎา  ยอดมงคล  227/6341 
  หมู่ 3 
 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
เชียงใหม่
 
 081-9145690
 02-06-2559
บ.2593/2557
 นายธีรวัฒน์  เกตุหอม  355/1689 
  หมู่ 15 
 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 081-8235091
 21-05-2559
บ.2592/2557
 นายปัณณทัต  เรืองศรี  231 
 ถนนกุมภิล  
 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
นครปฐม
 
 081-7346796
 21-05-2559
บ.2591/2557
 นายนรินทร์  เด่นพงศ์พันธุ์  249/21 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางค์ทิพย์)
   
 ตำบลคลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
 02-9322689
 
 21-05-2559
บ.2590/2557
 นายปัญญา  เศรษฐา  845/1 
 ถนนสุรนารายณ์  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
 02-9531749, 
044-370333
 
 21-05-2559
บ.2589/2557
 นายศักดาวุฒิ  นครังสุ  23 
  หมู่ 5 
 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
นครราชสีมา
 
 0894170828
 21-05-2559
บ.2588/2557
 นายปฏิพัทธ์  แก้วช่วง  45/194 ซอยนวมินทร์ 24
  หมู่ 5 
 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 
 081-5598454
 30-04-2559
บ.2587/2557
 นายศราวุฒิ  ช่างคิด  89/156 
 ถนนช่างอากาศอุทิศ 5  
 ตำบลดอนเมือง อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 083-0901190
 30-04-2559
บ.2586/2557
 นายราเชณ  คณะนา  106 
  หมู่ 8 
 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
 
 081-8589579
 21-04-2559
บ.2585/2557
 นายสินาด  โกศลานันท์  141 หมู่บ้านไชยยันต์
 ถนนสุขุมวิท  
 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี
 
 086-9293517
 21-04-2559
บ.2584/2557
 นายไพฑูรย์  ยางขันธ์  129/28 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 ถนนเลี่ยงเมือง  
 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
 
 089-1334359
 21-04-2559
บ.2583/2557
 นายนันทิวัฒน์  ส่งเสริมพงษ์  78 ซอยรังสิต-นครนายก 52
 ถนนรังสิต-นครนายก  
 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
 
 
 21-04-2559
บ.2582/2557
 นายอมรพันธุ์  ปัญโญใหญ่  107 
  หมู่ 2 
 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
ลำพูน
 
 091-2198303
 21-04-2559
บ.2581/2557
 นายชาญยุทธ  พงศ์เชี่ยวบุญ  63/25 ซอยกระทุ่มล้ม 7
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมู่ 9 
 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน
นครปฐม
 
 081-9226616
 21-04-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362