Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2676/2558
 นายอังกูร  สูทกวาทิน  1/51 
  หมู่ 11 
 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 086-9091277
 16-04-2560
บ.2675/2558
 นายณัฐกร  เขียวสิรยากร  46 
  หมู่ 11 
 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน
 
 081-4965600
 16-04-2560
บ.2674/2558
 นายธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ  483/3 หมู่บ้านตลาดวัวเก่า
 ถนนแม่ต๋ำ  
 ตำบลแม่ต๋ำสายใน อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา
 
 084-0456800
 16-04-2560
บ.2673/2558
 นายพงศธร  ทองพูลเอียด  14 ซอยพลับอุทิศ
 ถนนราษฎร์อุทิศ  
 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
สงขลา
 
 089-4671599
 02-04-2560
บ.2672/2558
 นายวิโรจน์  ชนะสิทธิ์  58/1 
  หมู่ 15 
 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่
จันทบุรี
 
 089-8250955
 02-04-2560
บ.2671/2558
 นายพีระพล  นันทวงษ์  103/648 
 ถนนนาเนียน หมู่ 3 
 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 081-5978777
 02-04-2560
บ.2670/2558
 นายนันทวุฒิ  จินาสุ่น  99/4-5 
 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ หมู่ 1 
 ตำบลมะขามเตี้่ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 083-1120626
 02-03-2560
บ.2669/2558
 จ่าสิบตรีอนุสรณ์  บุญสม  118 
  หมู่ 4 
 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
ระยอง
 
 083-1120626
 19-03-2560
บ.2668/2558
 นายกิตติ  เกตุจำนงค์  57/68 หมู่บ้านเคซีวงแหวน
 ถนนเลียบวงแหวน  
 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 
 
 16-03-2560
บ.2667/2558
 นายปรีชา  อาการศ  95/72 ซอยพุทธบูชา 36
 ถนนพุทธบูชา  
 ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
 
 086-3776179
 16-03-2560
บ.2666/2558
 นายชาญณรงค์  รัตนวารินทร์  99/16 
  หมู่ 5 
 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
ชลบุรี
 038-775593
 
 16-03-2560
บ.2665/2558
 นายวัชโร  เรืองพิบูลย์  393 ซอย20 มิถุนา 11 แยก 15
 ถนนสุทธิสารตอนปลาย  
 ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
 02-6912003
 
 16-03-2560
บ.2664/2558
 นายธนกฤต  ตั้งกงพานิชย์  22/64 
 ถนนสามวา  
 ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
 
 086-3555648
 16-03-2560
บ.2663/2558
 นายวีรยุทธ  วงศ์ชูพร  111/316 
  หมู่ 8 
 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
 
 081-7530777
 16-03-2560
บ.2662/2558
 นายอรรณพ  รวยสำราญ  99/60 
  หมู่ 12 
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
 
 089-8962504
 24-02-2562
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362