Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2610/2557
 นายพีระเดช  หล้าสุด  89/206 
  หมู่ 6 
 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
 
 081-6258862
 25-06-2559
บ.2609/2557
 นายวรชัย  พลเหลา  7 ซอยบางบอน 1 ซอย 11
 ถนนบางบอน 1  
 ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน
กรุงเทพมหานคร
 
 090-4177767
 23-06-2559
บ.2608/2557
 นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง  14 ซอย20
 ถนนเทวาภิบาล  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 
 087-2304664
 23-06-2559
บ.2607/2557
 นายสำรวย  สุวรรณ  36/3 ซอยป่าหล่าย
 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่ 2 
 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 076-212314
 23-06-2559
บ.2606/2557
 นายพลาธิป  ไวยเวทย์  60/1051 ซอย4/2
 ถนนบ้านเอื้ออาทร 4 หมู่ 26 
 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
 
 086-2255054
 23-06-2559
บ.2605/2557
 นายวิมาน  ปานกลาง  25/181 
 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ 10 
 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 084-7579988
 23-06-2559
บ.2604/2557
 ว่าที่เรือตรีปรีชา  ประกอบสุข  222/2 หมู่บ้าน10
 ถนนประชาอุทิศ  
 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
 
 089-4471987
 23-06-2559
บ.2603/2557
 นายชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร  8/10 ซอยหมู่บ้านลัดดาวิลล์
 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 1 
 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี
 
 081-9321660
 23-06-2559
บ.2602/2557
 นายสัญญา  สิรินทรารัตนากุล  50/701 ซอยเลียบคูนายกิม 1
 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1  
 ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 083-0672498
 23-06-2559
บ.2601/2557
 นายอุดม  หงส์หิรัญ  323 
  หมู่ 3 
 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
เชียงใหม่
 
 089-8518189
 16-06-2559
บ.2600/2557
 นางดวงพร  กตัญญุตานันท์  70/20 
  หมู่ 4 
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
 029514633
 
 16-06-2559
บ.2599/2557
 นายมนูญ  คงเนี่ยว  35/1 ซอย6
 ถนนศรีภูวนารถ  
 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
สงขลา
 
 086-9602777
 10-06-2559
บ.2598/2557
 นายสัมฤทธิ์  ทองสุข  152/239 ซอย9/1
  หมู่ 9 
 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
 
 092-9641639
 10-06-2559
บ.2597/2557
 นายธีรพล  ปิยะชน  122/20 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น
 ถนนรังสิต-ปทุม  
 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 
 10-06-2559
บ.2596/2557
 นายวรพงศ์  ตันสกุล  313/70 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
 ถนนเคหะร่มเกล้า  
 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
 
 082-5544544
 10-06-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362