Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2862/2559
 นายสุเทพ  บัวกลับ  188/166 ซอย66
 ถนนสุขาภิบาล 5  
 ตำบลออเงิน อำเภอสายไหม
กรุงเทพมหานคร
 
 095-9614746
 22-11-2561
บ.2861/2559
 ว่าที่ ร.ต.โชคชัย  เรืองอยู่  6/33 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 36  ซอยโกสุมรวมใจ 43
   
 ตำบลดอนเมือง อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 080-2088738
 22-11-2561
บ.2860/2559
 นายรัตน์  มากคุณ  159/113 ซอยช่างอากาศอุทิศ 7
 ถนนช่างอากาศอุทิศ  
 ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
 
 080-7728800
 14-11-2561
บ.2859/2559
 นายเจษฎา  ยอดมงคล  171/72 
  หมู่ 4 
 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 097-9456619
 14-11-2561
บ.2858/2559
 นายณัชพล  แก้ววิลัย  1024 
  หมู่ 9 
 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
 
 085-0984776
 14-11-2561
บ.2857/2559
 นายรัฐกรณ์  ประเสริฐลักษณ์  48/735 ซอยเสรีไทย 41
 ถนนเสรีไทย หมู่ 4 
 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
 02-3647236
 
 14-11-2561
บ.2856/2559
 นายสุรเดช  โพธินามทอง  63/208 
  หมู่ 8 
 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี
 
 02-1571287
 20-10-2561
บ.2855/2559
 นายสมยศ  กีรติชัยยนต์  82/103 
  หมู่ 6 
 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี
 
 083-9298409
 20-10-2561
บ.2854/2559
 นายกัมพล  เพ็งพินิจ  90/119 
  หมู่ 11 
 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
 
 063-1897138
 20-10-2561
บ.2853/2559
 นายสมศักดิ์  พิชิตชัยรุ่ง  65/5 
 ถนนรามราช  
 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
ขอนแก่น
 
 081-5344019
 20-10-2561
บ.2852/2559
 นายจีรุฏฐ์  ตั้งมานะกิจ  555/33 
 ถนนอ่อนนุช  
 ตำบลประเวศ อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร
 
 086-5253620
 06-10-2561
บ.2851/2559
 นายสุริยา  ทวีตา  53/1 
  หมู่ 5 
 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
พัทลุง
 
 081-4162255
 06-10-2561
บ.2850/2559
 นายสุวิทย์  ทวีศักดิ์  50/296 
 ถนนกรุงเทพกรีฑา 7  
 ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
 
 081-6219704
 06-10-2561
บ.2849/2559
 นายจักรกฤษณ์  บุญธนานิตินนฒ์  100/1 หมู่บ้านอาคารพิชยารมณ์เพลส
 ถนนพระราม 6  
 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8751638
 29-10-2561
บ.2848/2559
 นายสันติชาติ  ชัยภมรฤทธิ์  161/4 หมู่บ้านชุมชนสันติสุข  ซอย6/4
 ถนนพ่อขุน หมู่ 9 
 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย
 
 091-8595208
 29-10-2561
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     .
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362