Untitled Document
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
Untitled Document
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ จังหวัด
โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2576/2557
 นายสุวัฒน์  โพธิรัชต์  387/33 
  หมู่ 5 
 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 24-03-2559
บ.2575/2557
 นายนิพนธ์  ลาวัณย์โกวิท  2 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7-5-3
 ถนนเจริญราษฎร์  
 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
 
 081-9099156
 24-03-2559
บ.2574/2557
 นายณรงค์  มีสวัสดิ์  97/4 
  หมู่ 6 
 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
ระยอง
 
 081-6865835
 24-03-2559
บ.2573/2557
 นายสรรพ์ศิริ  งามสืบพงศ์  1345/76 
 ถนนพหลโยธิน 13  
 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 092-5637358
 083-9199749
 17-03-2559
บ.2572/2557
 นายเกรียงไกร  กันซื่อ  25 
  หมู่ 3 
 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
สระแก้ว
 
 087-2555703
 17-03-2559
บ.2571/2557
 ว่าที่เรือตรีคเณค์  สิทธิชัยทวีกุล  75/37 ซอยโรงเรียนบ้านโปร่ง
 ถนนทส.344 หมู่ 1 
 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง
ชลบุรี
 
 086-1299260
 17-03-2559
บ.2570/2557
 นางสาวพรหมปพร  นวลแสง  80/57 หมู่บ้านกลางเมือง (วงแหวน-พระราม ๙)  ซอยกรุงเทพฯ-กรีฑา
 ถนนกรุงเทพฯ-กรีฑา  
 ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
 
 089-8909983
 11-03-2559
บ.2569/2557
 นายเอนก  พรมโต  39 
  หมู่ 10 
 ตำบลทาสมเส้า อำเภอแม่ทา
ลำพูน
 
 081-6800156
 11-03-2559
บ.2568/2557
 นายจีรุฏฐ์  ตั้งมานะกิจ  555/33 
 ถนนอ่อนนุช  
 ตำบลประเวศ อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร
 
 086-5253620
 11-03-2559
บ.2567/2557
 นายชลธชา  ธนวัฒนกุล  89/434 
 ถนนเทศบาลสงเคราะห์  
 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 
 081-2079747
 11-03-2559
บ.2566/2557
 นายสุธีย์  หลวงนา  99/95 หมู่บ้านธรารมณ์  ซอยราษฎร์พัฒนา 22
   
 ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
 080-4507887
 
 11-03-2559
บ.2565/2557
 นายธรรมปกร  ชุ่มสวัสดิ์  73 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6
 ถนนลาดพร้าว  
 ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
 02-9336684
 085-2525810
 17-02-2559
บ.2564/2557
 นายชูชัย  จันทร์อำภากุล  454-456 
 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  
 ตำบลบางซื่อ อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
 
 081-8434807
 17-02-2559
บ.2563/2557
 นายรัฐภูมิ  ขำศิริ  518 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2
 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
 ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
 
 086-0370593
 17-02-2559
บ.2562/2557
 นายบดินทร์ภัทร์  ธวัชไพบูลย์  13/1 ซอยหนองปรือ
 ถนนชัยพรวิถี หมู่ 12 
 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
ชลบุรี
 
 085-1579187
 17-02-2559
 
  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน
     สีแดง   แสดง   วันหมดอายุบัตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362