dpt_tool

ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าสู่ระบบปฏิทิน

August 2015
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
 
  
  
  
  
   

 

       *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

page.jpg,0001.jpg,0002.jpg,0003.jpg,0004.jpg,0005.jpg,0006.jpg,0007.jpg,0008.jpg,0009.jpg,0010.jpg,0011.jpg,0012.jpg,0013.jpg,0014.jpg,0015.jpg,0016.jpg

สามารถดาวน์โหลดผลงานของสำนักงานฯ ได้ที่นี่คะ  (ดาวน์โหลด)

ประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคกลางสู่ความเป็นเลิศ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 12:05 น.

ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคกลางสู่ความเป็นเลิศ" ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 12:26 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ท่านผู้ตรวจราชการกรมฯ เดินทางมาตรวจราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เขต 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 11:30 น.

ด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาประชุมและตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เขต 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารทดสอบวัสดุ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 11:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับท่านกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11:32 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11:41 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 30

 - ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมเมืองเสนา  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนบางบาล-มหาพราหมณ์  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนผักไห่-ลาดชะโด  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนบางซ้าย  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

                       บริการแผนที่จังหวัด และแผนที่อำเภอ

           - แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ดาวน์โหลด)

           - แผนที่อำเภอทั้ง 16 อำเภอ ดังนี้

- อำเภอพระนครศรีอยุธยา   (ดาวน์โหลด)

- อำเภอท่าเรือ           (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอนครหลวง      (ดาวน์โหลด)  

- อำเภอบางไทร         (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอบางปะหัน      (ดาวน์โหลด)

- อำเภอบางบาล         (ดาวน์โหลด)

- อำเภอผักไห่             (ดาวน์โหลด)

- อำเภอเสนา               (ดาวน์โหลด)

- อำเภอบางซ้าย          (ดาวน์โหลด)

- อำเภออุทัย                (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอมหาราช          (ดาวน์โหลด)

- อำเภอบ้านแพรก      (ดาวน์โหลด)

- อำเภอวังน้อย            (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอลาดบัวหลวง   (ดาวน์โหลด)  

- อำเภอภาชี                 (ดาวน์โหลด)  

- อำเภอบางปะอิน        (ดาวน์โหลด)

 - เอกสารแนะนำ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

[ล่าสุด] Download รายงานการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคกลางสู่ความเป็นเลิศ"
ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 (คลิ๊กที่นี่คะ)

- กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
          --> กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                Download
          --> กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
               ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และ
               อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545    Download

- แบบฟอร์มการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน   Download

- ภาพถ่ายตลิ่งพังริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 (เหนือเขื่อนพระรามหก) ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลด แผ่นที่ 1 , แผ่นที่ 2 , แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 4  15 พ.ย. 2556

 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 "ASEAN Economic Community 2015 : AEC" (ดาวน์โหลด)

 - ผังแสดงการปลูกต้นไม้บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)   (ดาวน์โหลด)
 - ปรับปรุงเขื่อนชั่วคราวแบบที่ 1-Model (แบบเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวชนิดตอกไม้ยูคาใส่กระสอบ
   ทราย)   (ดาวน์โหลด)

 - ปรับปรุงเขื่อนชั่วคราวแบบที่ 2-Model (แบบเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวชนิดตอกไม้ยูคาใส่กระสอบ
   ทราย)   (ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสัญลักษณ์ฯ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17  กรกฎาคม 2558  (เอกสารแนบ 1)

ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืชในลำน้ำสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (เอกสารแนบ 1 -2 - 3)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย

ความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2558 (เอกสารแนบ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลอง

มะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

(เอกสารแนบ 1)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ  ณ วันที่  24 มีนาคม

2558  (เอกสารแนบ1)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่  19

มีนาคม 2558  (เอกสารแนบ 1)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (เอกสารแนบ1-2)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558

(เอกสารแนบ 1-2)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 ( เอกสารแนบ1 )

สอบราคาโครงการจัดทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลย์ประเสริฐวิทย์)

ต.นครหลวง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2558  (เอกสารแนบ 1)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557  (เอกสารแนบ1)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 17

ธันวาคม 2557 (เอกสารแนบ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก

หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557

(เอกสารแนบ1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคางานสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก

อาคารทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลังอาคาร

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 (เอกสารแนบ1)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคางานสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 (เอกสารแนบ 1)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (เอกสารแนบ 1)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการกำจัดวัชพืชในลำน้ำสายหลัก

ประกาศ ณ วันที่  1  ธันวาคม 2557  (เอกสารแนบ1 )

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (เอกสารแนบ 1)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์

ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

(เอกสารแนบ1)

สอบราคางานปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก อาคารทดสอบวัสดุ สำนักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  (เอกสารแนบ 1)

สอบราคางานปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (เอกสารแนบ1)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2558 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองมะขามเรียง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  (เอกสารแนบ 1-2-3)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558  โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ

จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 (เอกสารแนบ1-2-3)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานวัดกษัตราธิราช หมู่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 (เอกสารแนบ 1-2-3)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา หมู่ 10 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 (เอกสารแนบ 1-2-3)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณวัดกลางคลองวัฒนาราม ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 (เอกสารแนบ 1-2-3)

 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

ป่าสัก เชื่อมวัดสะตือ หมู่ที่ 6 กับวัดไก่จ้น หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 (เอกสารแนบ 1-2-3)

 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

ป่าสัก เชื่อมหมู่ 5 กับหมู่ 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 24

กันยายน 2557 (เอกสารแนบ 1-2-3)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2557 โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา  บริเวณสะพานวัดกษัตราธิราช หมู่ 8

ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน

2557 (เอกสารแนบ 1-2)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่7/2557  โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟ หมู่ 10

ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน

2557 (เอกสารแนบ 1-2)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2557  โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณวัดกลางคลองวัฒนาราม

ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

(เอกสารแนบ 1-2)

ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่4/2557 โครงการ

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก เชื่อมหมู่5 กับหมู่6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ

จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557 (เอกสารแนบ 1-2)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่5/2557 โครงการ

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก เชื่อมวัดสะตือ หมู่6 กับวัดไก่จ้น หมู่ 10

ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

(เอกสารแนบ 1-2)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่3/2557  โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3

ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2557

(เอกสารแนบ 1-2-3)

ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2557 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 3

ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

(เอกสารแนบ 1-2-3)

ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม  หมู่ 3 ต.ลาดงา อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา  ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557  (เอกสารแนบ)

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2557  โครงการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 3

ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

(เอกสารแนบ 1 -2 - 3)

ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ เลขที่2/2557 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.3

ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

(เอกสารแนบ1-2-3)

 

สมัครงาน "กรมโยธาธิการและผังเมือง" คลิ๊ก


  
    
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ

เวลา ณ ขณะนี้

Ulti Clocks content

  
     
     
     
     
     
     
     
     
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้77
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้155
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว702
mod_vvisit_counterเดือนนี้3114
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2620
mod_vvisit_counterทั้งหมด73112