dpt_tool

ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าสู่ระบบปฏิทิน

July 2016
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

 
 
  
  
  
  
   

 

       *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

page.jpg,0001.jpg,0002.jpg,0003.jpg,0004.jpg,0005.jpg,0006.jpg,0007.jpg,0008.jpg,0009.jpg,0010.jpg,0011.jpg,0012.jpg,0013.jpg,0014.jpg,0015.jpg,0016.jpg

สามารถดาวน์โหลดผลงานของสำนักงานฯ ได้ที่นี่คะ  (ดาวน์โหลด)

ประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคกลางสู่ความเป็นเลิศ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 12:05 น.

ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคกลางสู่ความเป็นเลิศ" ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 12:26 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ท่านผู้ตรวจราชการกรมฯ เดินทางมาตรวจราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เขต 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 11:30 น.

ด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาประชุมและตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เขต 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารทดสอบวัสดุ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 11:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับท่านกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11:32 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11:41 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 30

 - ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมเมืองเสนา  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนบางบาล-มหาพราหมณ์  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนผักไห่-ลาดชะโด  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 - ผังเมืองรวมชุมชนบางซ้าย  (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

                       บริการแผนที่จังหวัด และแผนที่อำเภอ

           - แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ดาวน์โหลด)

           - แผนที่อำเภอทั้ง 16 อำเภอ ดังนี้

- อำเภอพระนครศรีอยุธยา   (ดาวน์โหลด)

- อำเภอท่าเรือ           (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอนครหลวง      (ดาวน์โหลด)  

- อำเภอบางไทร         (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอบางปะหัน      (ดาวน์โหลด)

- อำเภอบางบาล         (ดาวน์โหลด)

- อำเภอผักไห่             (ดาวน์โหลด)

- อำเภอเสนา               (ดาวน์โหลด)

- อำเภอบางซ้าย          (ดาวน์โหลด)

- อำเภออุทัย                (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอมหาราช          (ดาวน์โหลด)

- อำเภอบ้านแพรก      (ดาวน์โหลด)

- อำเภอวังน้อย            (ดาวน์โหลด) 

- อำเภอลาดบัวหลวง   (ดาวน์โหลด)  

- อำเภอภาชี                 (ดาวน์โหลด)  

- อำเภอบางปะอิน        (ดาวน์โหลด)

 - เอกสารแนะนำ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

[ล่าสุด] Download รายงานการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคกลางสู่ความเป็นเลิศ"
ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 (คลิ๊กที่นี่คะ)

- กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
          --> กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                Download
          --> กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
               ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และ
               อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545    Download

- แบบฟอร์มการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน   Download

- ภาพถ่ายตลิ่งพังริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 (เหนือเขื่อนพระรามหก) ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลด แผ่นที่ 1 , แผ่นที่ 2 , แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 4  15 พ.ย. 2556

 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 "ASEAN Economic Community 2015 : AEC" (ดาวน์โหลด)

 - ผังแสดงการปลูกต้นไม้บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)   (ดาวน์โหลด)
 - ปรับปรุงเขื่อนชั่วคราวแบบที่ 1-Model (แบบเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวชนิดตอกไม้ยูคาใส่กระสอบ
   ทราย)   (ดาวน์โหลด)

 - ปรับปรุงเขื่อนชั่วคราวแบบที่ 2-Model (แบบเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวชนิดตอกไม้ยูคาใส่กระสอบ
   ทราย)   (ดาวน์โหลด)

      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

      ริมคลองกุฎี บริเวณหน้าวัดฤาไชย หมู่ 5 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559

      ดาวน์โหลดไฟล์

 

      ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกุฎี บริเวณหน้าวัดฤาไชย หมู่ 5

      ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ประกาศ ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559

       ดาวน์โหลดไฟล์

 

     ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกุฎี บริเวณหน้าวัดฤาไชย  หมู่ 5

     ตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

      ดาวน์โหลดไฟล์

 

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

     ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ก่อสร้างอัตลักษณ์ประตูเมืองมรดกโลก

     พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  (เอกสารแนบ)

 

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

     และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดพิกุลโสคันธ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

     ประกาศ  ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  (เอกสารแนบ)

 

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

     ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๒,๖,๗,๘ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (เอกสารแนบ)

 

     ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

     หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวด

     ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

     ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

     หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

      ดาวน์โหลดไฟล์

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูอัตลักษณ์ทางเข้าเมือง

     ตำบลหันสัง  อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม 2558  ( เอกสารแนบ)

 

     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

     ก่อสร้างอัตลักษณ์ประตูเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

     ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพิกุลโสคันธ์

     ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2,6,7,8

      ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

       ดาวน์โหลดไฟล์

      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านโพ

      อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558
       ดาวน์โหลดไฟล์

     ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านพักสัสดี

     ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

     ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

     ก่อสร้างอัตลักษณ์ประตูเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

 

     ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

     หมู่ 2,6,7,8 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

     ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านพักสัสดี

     ตำบลหอรัตนไชย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

     ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพิกุลโสคันธ์

     ตำบลพระขาว  อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

      ดาวน์โหลดไฟล์

    ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านโพ

    อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

    ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

     ดาวน์โหลดไฟล์

    ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประตูอัตลักษณ์ทางเข้าเมือง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

    ประกาศ ณ วันที่  25 กันยายน 2558

     ดาวน์โหลดไฟล์

    ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศาลาพักคอยและจุดจอดรถจักรยาน ตำบลหันตรา  ตำบลหอรัตนไชย

    ตำบลคลองสวนพลู  ตำบลกะมัง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

    ดาวน์โหลดไฟล์

    ร่างประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประตูอัตลักษณ์ทางเข้าเมือง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน  

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558   

        ดาวน์โหลดไฟล์

    ร่างประกวดราคางานก่อสร้างศาลาพักคอยและจุดจอดรถจักรยาน ตำบลหันตรา ตำบลหอรัตนไชย

    ตำบลคลองสวนพลู ตำบลกะมัง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558  ดาวน์โหลดไฟล์

สมัครงาน "กรมโยธาธิการและผังเมือง" คลิ๊ก


  
    นายโชคชัย เมฆฉาย
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา ณ ขณะนี้

Ulti Clocks content

  
     
     
     
     
     
     
     
     
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้75
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้248
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว275
mod_vvisit_counterเดือนนี้1216
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1437
mod_vvisit_counterทั้งหมด96959