dpt_tool

ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถดาวน์โหลดผลงานของสำนักงานฯ ได้ที่นี่คะ  (ดาวน์โหลด)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ อยุธยา   
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:35 น.

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด
อาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 2 ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3533-6615 , 0-3533-6543

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:40 น.