ข่าว

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา) คลิกดาวน์โหลดคู่มือ

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ(กรณีนิติบุคคลคลิกดาวน์โหลดคู่มือ

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคลคลิกดาวน์โหลดคู่มือ

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดาคลิกดาวน์โหลดคู่มือ 

 

ข่าวกิจกรรม

   
   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กำหนดสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีของ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่  24 - 28 กันยายน  2557
                                             อ่านต่อ
     
     โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายร่วมบรรยายโครงการสัมนา  ของหน่วยงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  (วสท)  เรื่อง  การซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากภัยแผ่นดินไหว  จังหวัดเชียงราย  ณ  ห้องเชียงรุ้ง  โรงแรมเวียงอินทร์                                                  อ่านต่อ
 

     การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านการใช้อาคารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2557  โดยมีท่านมเหศวร  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและงเมือง  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด...     
                                          อ่านต่อ


     ด้วยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม  2557 เวลา 18.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย...

                                           อ่านต่อ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ร่างขอบเขตของงาน (TOR))

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศราคากลาง)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(ประกวดราคา)

โครงสร้าง

 

โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค
โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
โครงการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
spyn
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
internett
โครงการจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาล และผังชุมชน อบต.
การบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงการคลินิกประปาท้องถิ่น
โครงการพันธมิตรเพื่อประชาชน
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
unln
โครงการคลังปัญญา

 

ฐานข้อมูล

flood_2
map
urbangis_new
GPSWebBanner
ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
taling
ทำเนียบวิทยากร
mis
ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการ
ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก
audit2
audit1
ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
ฐานข้อมูลโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร
ระบบฐานข้อมูลทำเนียบคนเก่ง
ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ
ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดกรมฯ
สถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม
 

โยธาธิการและผังเมือง

นายยรรยง พลสันติกุล
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

สมาชิกเท่านั้นวีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

เชื่อมโยงข้อมูลกรม

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว319
mod_vvisit_counterเดือนนี้690
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1044
mod_vvisit_counterทั้งหมด92984
start : 26-03-2555


ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ : หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5315-2038-9.