ข้อมูลการก่อสร้างจากชื่อโครงการก่อสร้าง

        ค้นหาข้อมูลโครงการก่อสร้างจากชื่อจังหวัดโครงการก่อสร้าง

        ดูข้อมูลทั้งหมด

* กรุณาเลือกชื่อจังหวัดโครงการก่อสร้างเท่านั้น

ลำดับที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทงาน
สัญญาจ้างเลขที่
ระยะเวลา (วัน)
ความสำเร็จ
ผู้ว่าจ้าง
สถานที่ก่อสร้าง
จังหวัด พิมพ์รายงาน
1
29001
ปรับปรุงห้องน้ำฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1490/2529
60
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
2
37001
ก่อสร้างอาคารกรมโยธาธิการ (ระยะที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
014/2537
1566
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
กรมโยธาธิการ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
3
38001
ก่อสร้างอาคารศัลยกรรม สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
นผ. 9/2538
1,880
แล้วเสร็จ
สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ
อาคารศัลยกรรม สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
4
38002
ก่อสร้างอาคาร ศูนย์ชุมชนบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
10/2538
540
แล้วเสร็จ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
5
38003
งานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ดอนย่างแย้
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
6/2538
1380
แล้วเสร็จ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
6
39001
อาคารปฏิบัติการรวมและหอพักพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
245/2539
900
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
7
39002
อาคารที่ทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมอาคารที่จอดรถยนต์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
47/2539
1000
แล้วเสร็จ
กระทรวงยุติธรรม
ศาลอาญากรุงเทพใต้ กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
8
39003
อาคารหอพักอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
3/2539
809
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
9
39004
ก่อสร้างอาคารกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภาค (ภาคเหนือ)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
85/2539
585
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
10
39005
ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
247/2539
1005
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
11
39006
อาคารวิทยาลัยมหาดไทย (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
68/2539
660
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อำเภอบางละมุง
ชลบุรี
พิมพ์รายงาน
12
39007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
601/2539
940
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
อำเภอเมือง
สิงห์บุรี
พิมพ์รายงาน
13
39008
งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
235/2539
1372
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหอดล แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
14
39009
งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ และพัฒนาวิชาการแพทย์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
84/2539
1139
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
15
39010
งานก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
14/2539
700
แล้วเสร็จ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
16
40001
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
91/2540
960
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยมหิดล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
17
40002
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ว.91/2540
660
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
18
40003
ก่อสร้างเฉลิมพระเกียรติ "ภูมิพลสังคีต" มหาวิทยาลัยมหิดล
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
88/2540
1,000
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร ค.ส.ล. มหาวิทยาลัยมหิดล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
19
40004
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิ่งชัน) กรมสรรพากร
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
81/2540
90
แล้วเสร็จ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
20
40005
ก่อสร้างอาคารกรมบังคับคดี 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
19/2540
780
แล้วเสร็จ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
21
40006
อาคารกรมการปกครอง (เพิ่มเติม)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
107/2540
1110
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
22
40007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
348/2540
1126
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณหน้าวัดใหม่พันปี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก
พิมพ์รายงาน
23
40008
ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
652/2540
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลภูเขาทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
24
40009
อาคารกรมการปกครอง (เพิ่มเติม)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
107/2540
1230
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
25
40010
ก่อสร้างอาคารจอดรถรัฐสภาฯ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
33/2540
240
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
26
40011
งานอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
058/2540
780
แล้วเสร็จ
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
27
40012
ก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อค
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
30/2540
200
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ณ สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย ประตูน้ำพระอินทร์
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
28
40013
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลัดหลวง (ฝั่งขวา)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
617/2540
465
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ถนนบ้านดัง ตำบล เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
พิมพ์รายงาน
29
40014
อาคารกรมการปกครอง (เพิ่มเติม)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
107/2540
1290
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
30
40015
ก่อสร้างอาคารกรมบังคับคดี 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
19/2540
780
แล้วเสร็จ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
อาคารกรมบังคับคดี 2 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
31
40016
ก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุด
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
89/2540
870
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักหอสมุด)
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
32
40017
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
270/2540
838
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
33
40018
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
24/2540
1,980
แล้วเสร็จ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
อาคารที่ทำการสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
34
40019
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
270/2540
838
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
35
40020
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบึงหนองประจักษ์ (โครงการระยะ 1)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
612/2540
680
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ริมบึงหนองประจักษ์ อำเภอเมือง
อุดรธานี
พิมพ์รายงาน
36
40021
งานก่อสร้างอาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
36/2540
500
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
37
40022
ก่อสร้างระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสระบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
643/2540
1,020
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง
สระบุรี
พิมพ์รายงาน
38
41001
ก่อสร้างอาคารคลังเก็บพัสดุ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
013/2541
395
แล้วเสร็จ
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
39
41002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
52/2541
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านน้ำก่ำ หมู่ที่ 1(ต่อเนื่องจากท่าน้ำวัดโพธิ์ศรี) ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
40
41003
อาคารที่ทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมอาคารที่จอดรถยนต์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
47/2541
1,000
แล้วเสร็จ
กระทรวงยุติธรรม
ศาลอาญากรุงเทพใต้
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
41
41004
อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ ระยะที่ 3
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
68/2541
1013
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
42
41005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
83/2541
705
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดโพธิ์ศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
43
41006
เขื่อนที่ประทับของสมเด็จในกรมหลวงชุมพรฯ
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
76/2541
210
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง
ชุมพร
พิมพ์รายงาน
44
41007
งานอาคารเอนกประสงค์ อาคารจอดรถและคลังพัสดุ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
098/2541
720
แล้วเสร็จ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
45
41008
ก่อสร้างอาคาร ห้องสุขา ชาย-หญิง สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
23/2541
150
แล้วเสร็จ
สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย กรมโยธาธิการ
สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
46
41009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
55/2541
680
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
47
41010
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
252/2541
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านนาทาม อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
48
41011
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
58/2541
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคกมาด ม.3 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
49
41012
ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยราชสุดา (ระยะที่ 3)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
72/2541
690
แล้วเสร็จ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
50
41013
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
137/2541
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดเรือแข่ง ตำบล บางระกำ อำเภอนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
51
41014
อาคารพักอาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภควิทยาลัยราชสุดา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
73/2541
345
แล้วเสร็จ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
52
41015
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
23/2541
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5 อำเภอเมือง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
53
41016
งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำวังพร้อมถนนเชิงลาด
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
199/2541
540
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
ลำปาง
พิมพ์รายงาน
54
41017
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
117/2541
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดช้างร้อง- วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง
ลำพูน
พิมพ์รายงาน
55
41018
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
47/2541
630
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
ลำปาง
พิมพ์รายงาน
56
41019
งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
250/2541
720
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
57
41020
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
47/2541
630
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
ลำปาง
พิมพ์รายงาน
58
41021
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ ระยะที่ 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
27/2541
1,200
แล้วเสร็จ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
59
42001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาพร
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
323/2542
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
คลองตาพร ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมือง
สมุทรปราการ
พิมพ์รายงาน
60
42002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
207/2542
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ต.น้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
61
42003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
208/2542
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านธาตุพนม หมู่ที่ 5 ต.ธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
62
42004
ต่อเติมดาดฟ้าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ป.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
11/2542
95
แล้วเสร็จ
สำนักงาน ป.ป.ป.
สำนักงาน ป.ป.ป. แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
63
42005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
332/2542
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
64
42006
เขื่อนที่ประทับของสมเด็จในกรมหลวงชุมพรฯ
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
255/2542
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง
ชุมพร
พิมพ์รายงาน
65
42007
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
62/2542
720
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร ค.ส.ล. มหาวิทยาลัยมหิดล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
66
42008
งานก่อสร้างระบบประปา
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
170/2542
240
แล้วเสร็จ
-
หมู่ที่ 5 ต.ท่าสะย้า อ.วัติเศษ
ตรัง
พิมพ์รายงาน
67
42009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
214/2542
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านหาดคำ อำเภอเมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
68
42010
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
219/2542
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านท่าดอกคำ ม.9 อำเภอบึงโขงหลง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
69
42011
อาคารสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
02/2542
630
แล้วเสร็จ
กรมที่ดิน
อาคารสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน กรมที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
70
42012
ก่อสร้างครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
65/2542(VS)
160
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
71
42013
ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารความยาวประมาณ 140 เมตร
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
292/2542
120
แล้วเสร็จ
สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย กรมโยธาธิการ
สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย ต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
72
42014
ปรับปรุงต่อเติมห้องอาหารอาคารรัฐสภา 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
55/2542
145
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
73
42015
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
216/2542
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านฝั่งท่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย (ระยะที่ 2)
ยโสธร
พิมพ์รายงาน
74
42016
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
55/2542
628
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณท่าคล้อ (หน้าวัด) ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ
ร้อยเอ็ด
พิมพ์รายงาน
75
42017
ก่อสร้างหลังคาโพลีคาร์บอเนตพร้อมโครงสร้าง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
33/2542
120
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักหอสมุด)
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
76
42018
งานปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
42/2542
120
แล้วเสร็จ
กรมคุมประพฤติ
อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อำเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
77
42019
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
216/2542
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านฝั่งท่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
ยโสธร
พิมพ์รายงาน
78
42020
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมรัฐสภาและพื้นที่ภายในอาคารรัฐสภา 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
38/2542
262
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
79
42021
ปรับปรุงราวกันตก ถนนเลียบคลองประปา (ถนนแจ้งวัฒนะ - ถนนศรีสมาน)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
306/2542
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ถนนเลียบคลองประปา (ถนนแจ้งวัฒนะ - ถนนศรีสมาน)
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
80
42022
อาคารโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2542
600
แล้วเสร็จ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
81
42023
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
26/2542
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
กิ่งอำเภอบุ่งคล้า
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
82
42024
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
340/2542
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหาดคำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
83
42025
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
233/2542
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ริมแม่น้ำยม (จากสะพานถึงวัดจอมแจ้ง) สุขาภิบาลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย
สกลนคร
พิมพ์รายงาน
84
42026
งานก่อสร้างครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
65/2542(VS)
160
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
85
42027
งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
63/2542(SI)
400
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
86
42028
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
305/2542
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
เลย
พิมพ์รายงาน
87
42029
งานก่อสร้างระบบประปาแหล่งแหล่งน้ำผิวดินบ้านค้อ
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
11/2542
240
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านค้อ หมู่ที่1-9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
หนองบังลำภู
พิมพ์รายงาน
88
42030
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณต่อม่อสะพานข้ามแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
360/2542
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก
สุโขทัย
พิมพ์รายงาน
89
42031
งานก่อสร้างตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
263/2542
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดไก่เตี้ย ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
90
42032
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
122/2542
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
91
42033
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
181/2542
500
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
วัดแม่ไถ่ทาสสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
92
42034
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
109/2542
620
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
บ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลซานุมาน อำเภอซานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
93
42035
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
21/2542
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าที่ว่าการอำเภอสามชุก อำเภอสามชุก
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
94
42036
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
305/2542
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
เลย
พิมพ์รายงาน
95
43001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
36/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านท่าสีไค วัดสมณาพร ตำบล ดงบัง อำเภอ บึงโขงหลง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
96
43002
ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนชายหาดบางแสน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
416/2543
300
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ชายหาดบางแสน ตำบล บางแสน อำเภอ เมือง
ชลบุรี
พิมพ์รายงาน
97
43003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
43/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณหน้าวัดแก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
98
43004
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
251/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านสองแควตะวันออก ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
ลำปาง
พิมพ์รายงาน
99
43005
อาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2543
420
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
บริเวณที่ดินที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
100
43006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
201/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
วัดบูรพานอก บ้านห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
101
43007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
195/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ข้างโรงเรียนบ้านท่าไค้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
102
43008
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มท 0835 สยธ. 7/2543
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านนาเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแวง อำเภอเขมรัฐ
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
103
43009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปากพนัง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
311/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านต้นหาด หน้าศาลจังหวัดปากพนัง อ.ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
พิมพ์รายงาน
104
43010
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
253/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ บ้านแสงดาว หมู่ที่ 2 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ เมือง
น่าน
พิมพ์รายงาน
105
43011
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
313/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
106
43012
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
(จ.) 40/2543
500
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
107
43013
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
287/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดจุมพล สุขาภิบาลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
108
43014
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
315/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหนองกุ้งเหนือ-หนองกุ้งใต้ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
109
43015
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
326/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณท่าหินสอ ม.1 ต.บุ่งมะแลง กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
110
43016
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
198/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหนองหอยท่า (ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางด้านเหนือน้ำ) ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
111
43017
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
150/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านสะง้อ ม.1-2 ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
112
43018
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
37/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดหลวงเจติยาราม ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
113
43019
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
316/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดนางบวช ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
เพชรบุรี
พิมพ์รายงาน
114
43020
ปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 1 และ 3
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
26/2543
214
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
115
43021
ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนหน้า)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
0009/2543
365
แล้วเสร็จ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
116
43022
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบชุดข้าราชการระดับ 3-6 (18 หน่วย)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
14/2543
490
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารที่พักอาศัยแบบชุดข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
117
43023
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
194/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดแจ้ง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
118
43024
เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
317/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดสุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอ โพธิ์ทอง
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
119
43025
งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานและตกแต่งอาคาร ศาลปกครอง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2543
127
แล้วเสร็จ
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
120
43026
ปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการ 10 ชั้น
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
365/2543
90
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
กรมโยธาธิการ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
121
43027
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
235/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหินขันธ์ หมู่ 4 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
122
43028
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
199/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
เขตสุขาภิบาล ตำบลหัวดง อำเภอเมือง
พิจิตร
พิมพ์รายงาน
123
43029
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
190/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านยักษ์คู่ หมู่ 5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
124
43030
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
38/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านกุดเขียว (หน้าวัด) ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ
ร้อยเอ็ด
พิมพ์รายงาน
125
43031
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
40/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านท่าไคร้ ต.กลาง อ.เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
พิมพ์รายงาน
126
43032
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
333/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ม.3 บ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
อุตรดิตถ์
พิมพ์รายงาน
127
43033
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
165/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณถนนประเวศนคร เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง
สุโขทัย
พิมพ์รายงาน
128
43034
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
329/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ม.1 บ้านหนองตม ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
พิษณุโลก
พิมพ์รายงาน
129
43035
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
29/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านสวนกล้วย ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี
พิมพ์รายงาน
130
43036
งานก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศาลากลางจังหวัดพัทลุง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
90/2543
540
แล้วเสร็จ
จังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัด ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
พัทลุง
พิมพ์รายงาน
131
43037
งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
238/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ต.โนนสะอาด อ. คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
พิมพ์รายงาน
132
43038
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
318/2543
300
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านดอยเขียวน้อย อำเภอท่าบ่อ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
133
43039
งานก่อสร้างเขื่อนป้องตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
163/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
นครพนม
พิมพ์รายงาน
134
43040
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
196/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
นครพนม
พิมพ์รายงาน
135
43041
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
332/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ในเขตเทศบาล (ต่อจากเขื่อนเดิม) ริมถนนมรุพงษ์-สวนสุขภาพ อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
136
43042
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ 11.3.09/2543
420
แล้วเสร็จ
สยธ.4 (สุราษธานี)
ชุมชนวัดขันเงิน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน
ชุมพร
พิมพ์รายงาน
137
43043
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
230/2543
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณเขตเทศบาลอำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก
นราธิวาส
พิมพ์รายงาน
138
43044
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
192/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หมู่ที่ 1 บ้านท่าตูม ตำบลท่าตม อำเภอป่าซาง
ลำพูน
พิมพ์รายงาน
139
43045
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
44/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านราษฎร์ดำรง ตำบลธารทอง อำเภอพาน
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
140
43046
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
21/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้
สระบุรี
พิมพ์รายงาน
141
43047
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
359/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านปากโป่ง ตำบลวังสพุง และบ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
เลย
พิมพ์รายงาน
142
43048
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 3)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
231/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคกมาด หมู่ที่ 3 ตำบลปากตม อำเถอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
143
43049
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
153/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคกงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
144
43050
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
162/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านสำราญ หมู่ที่ 2-3 ตำบลสามารถ อำเภอเมือง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
145
43051
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
327/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
146
43052
งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตึกผ่าตัดตรวจโรคอุบัติเหตุ
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
498/2543
240
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รพ. ศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
147
43053
งานก่อสร้างปรับปรุงงานทัตกรรม ชั้น 6 ตึกผู้ป่วยนอก
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
596/2543
240
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยายบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
148
43054
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
43/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหาดเบี้ย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงโขง
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
149
43055
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำรวก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
236/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านวังราว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
150
43056
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
252/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าวัดนางหงษ์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
นครนายก
พิมพ์รายงาน
151
43057
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
359/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้าน ปากโป่ง ตำบลวังสะพุง และบ้านบุ่งกกตาล อำเภอวังสะพุง
เลย
พิมพ์รายงาน
152
43058
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 3)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
231/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคกมาด หมู่ที่ 3 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
153
43059
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
44/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านราษฏดำรง ตำบลธารทอง อำเภอพาน
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
154
43060
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
153/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคกงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
155
44001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
36/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณหลังวัดเลียบ ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
156
44002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
83/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ตำบล โคกสาร อำเภอ ชานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
157
44003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
160/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านนาทราย ตำบล พะลาน กิ่งอำเภอนาตาล
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
158
44004
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงและปรับปรุงเขื่อนเดิม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.6 43/2544
953
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ.โพนพิสัย-กิ่งอำเภอรัตนวาปี
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
159
44005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
165/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน
พิมพ์รายงาน
160
44006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวะ
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
50/2544
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านท่าเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
ลำปาง
พิมพ์รายงาน
161
44007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
90/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
162
44008
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
161/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านส้มป่อย หมู่ 2,3,8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
163
44009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจักราช
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
46/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณสถานที่แข่งเรือทั้งสองฝั่ง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
นครราชสีมา
พิมพ์รายงาน
164
44010
ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 5 (ปทุมวัน)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
137/2544
541
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น สำนักงานอัยการพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
165
44011
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
616/44/2544
570
แล้วเสร็จ
กรมประชาสัมพันธ์
ทางเข้าวัดเขาเม็ง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
166
44012
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
203/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณที่พักหน้าด่านศุลกากร บ้านนาเหนือ หมู่ 9 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
167
44013
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
170/2544
665
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านนาเขเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
168
44014
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.6 50/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หมู่ 11 บ้านท่ากกแดง อำเภอเซกา
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
169
44015
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหมัน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
120/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณหน้าพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย
เลย
พิมพ์รายงาน
170
44016
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
240/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปด้านเหนือน้ำ) ต.หอคำ อ.บึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
171
44017
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
241/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
172
44018
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
188/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ท่าน้ำวัดสว่าง บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
173
44019
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.6 45/2544
600
แล้วเสร็จ
สำนักโยธาธิการที่ 6 (ขอนแก่น)
บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
174
44020
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
109/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านฝั่งท่าแดง หมู่ 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
ยโสธร
พิมพ์รายงาน
175
44021
ก่อสร้างรั้วสำนักงาน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
21/2544
90
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อสร้างรั้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
176
44022
ปรับปรุงอาคารส่วนพักพนักงานเป็นโรงอาหารรวม และอาคาร 3 ชั้น
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
41/2544
120
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
177
44023
ก่อสร้างซ่อมแซมศาลาท่าน้ำ
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
17/2544
30
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
178
44024
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี (ฝั่งซ้าย) ระยะ 2
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
163/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปัตตานี
พิมพ์รายงาน
179
44025
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
027/2544
480
แล้วเสร็จ
สำนักโยธาธิการที่ 2 (สระบุรี)
ณ บริเวณหน้าวัดวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง
นครนายก
พิมพ์รายงาน
180
44026
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
45/2544
480
แล้วเสร็จ
สำนักโยธาธิการ 5 (นครราชสีมา) กรมโยธาธิการ
บ้านท่าไคร้ ต.กลาง อ.เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
พิมพ์รายงาน
181
44027
ก่อสร้างทำครุภัณฑ์ประจำอาคารโรงพยาบาลสัตว์และพัฒนาวิชาการแพทย์
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ท.61/2544
150
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารโรงพยาบาลสัตว์และพัฒนาวิชาการสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
182
44028
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
241/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านท่าลาด หมู่ 9 ตำบลท่าลาด อำเภอบ้านแพง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
183
44029
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.9/54/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ม.4 บ้านราชช้างขวัญ (ระยะที่ 2) ต.ปากทาง อ.เมือง
พิจิตร
พิมพ์รายงาน
184
44030
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.9/58/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดท่าหลวง (ตอนที่ 4) หน้าศาลากลาง อ.เมือง
พิจิตร
พิมพ์รายงาน
185
44031
งานก่อสร้างอาคารนักประชาสัมพันธ์ เขต 7
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
616/2544
-
แล้วเสร็จ
กรมประชาสัมพันธ์
ตำบลแสลง อำเภอเมือง
จันทบุรี
พิมพ์รายงาน
186
44032
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงและปรับปรุงเขื่อนเดิม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สธย.6 43/2544
750
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ. โพนพิสัย กิ่งอำเภอรัตนวาปี
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
187
44033
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
125/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านปะโคใต้ ต.ปะโค อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
188
44034
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
230/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านดอนเขียวน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อ. ท่าบ่อ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
189
44035
งานก่อสร้างรั้วสำนักงาน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
21/2544
90
แล้วเสร็จ
สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
190
44036
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
118/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการฆ
วัดเวฬุกรมณีและประปา ต. หาดคำ อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
191
44037
งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
237/2544
398
แล้วเสร็จ
จังหวัดพิษณุโลก
หมู่ที่ 2-3 และ 7 สายทองรัตน์ อำเภอวัดโบสถ์
พิษณุโลก
พิมพ์รายงาน
192
44038
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ11.0.06/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านตันหยงมะลิ ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก
นราธิวาส
พิมพ์รายงาน
193
44039
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
123/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 2 บ้านปะดาดอ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ
นราธิวาส
พิมพ์รายงาน
194
44040
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหมัน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
120/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหน้าวัดพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย
เลย
พิมพ์รายงาน
195
44041
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
85/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เขตเทศบาลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
196
44042
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
157/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หมู่ที่ 5 สามัคี หมู่ที่ 4 พัฒนา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
อุตรดิตถ์
พิมพ์รายงาน
197
44043
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
36/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณหลังวัดเลียบ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
198
44044
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง(ระยะที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
242/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณหน้าวัดหริภุญชัย อำเภอเมือง
ลำพูน
พิมพ์รายงาน
199
44045
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
121/2544
466
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หมู่ที่ 2 บ้านกะดูนัง ตำบลฆอเลาะ แภอแว้ง
นราธิวาส
พิมพ์รายงาน
200
44046
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเกาะลันตา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
169/2544
480
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา
กระบี่
พิมพ์รายงาน
201
44047
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
111/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านคำผักแผว ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
202
44048
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองบัวลำภู
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
201/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ริมหนองบัวลำภู ตำบลลำภุ อำเภอเมือง
หนองบังลำภู
พิมพ์รายงาน
203
44049
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
88/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
204
44050
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
91/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านกลางแดด ต.กลางแดด อ.เมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
205
44051
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
85/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
เขตเทศบาลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
206
44052
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนาจอมเทียน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
33/2544
600
แล้วเสร็จ
สยธ. 3 (ระยอง)
หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
ชลบุรี
พิมพ์รายงาน
207
44053
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
91/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณบ้านกลางแดด ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
208
44054
งานอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
36/2544(PH)
335
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
209
44055
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
259/2544
750
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
หน้าศาลากลางจังหวัด อพเภอเมือง
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
210
44056
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกว๊านพะเยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
249/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณแยกถนนประสาทถึงอนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง
พะเยา
พิมพ์รายงาน
211
44057
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
89/2544
480
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
บ้านตาลปากน้ำ ต.ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน
นครพนม
พิมพ์รายงาน
212
44058
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
85/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
เขตเทศบาลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
213
44059
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
51/2544
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านสวนดอก ตำบลบ้านแซว อำเถอเชียงคาน
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
214
44060
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
89/2544
480
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
บ้านตาลปากน้ำ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
นครพนม
พิมพ์รายงาน
215
44061
งานก่อสร้างเขื่อนป้งอกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
84/2544
600
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1,2 อำเภอท่าอุเทน
นครพนม
พิมพ์รายงาน
216
44062
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
49/2544
450
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ต. เวียง อ.เวียง
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
217
44063
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกว๊านพะเยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
249/2544
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณแยกถนนประสาทถึงอนุเสาวรีพ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง
พะเยา
พิมพ์รายงาน
218
44064
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
21/2543
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลศารีไทย อำเภอเสาไห้
สระบุรี
พิมพ์รายงาน
219
45001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
116/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
วัดกลาง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
220
45002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
225/2545
500
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 9 อ.บึงโขงหลง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
221
45003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.6 40/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านพร้าวใต้ ต.หินโงม อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
222
45004
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
168/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดแหลมใต้ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
223
45005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
168/2545
757
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดแหลมใต้ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
224
45006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
153/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บ้านยักษ์คู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
225
45007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
93/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านหว้านน้อย - วัศรีมหาโพธิ์ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
226
45008
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
95/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านส้มป่อย หมู่ 2,3,8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 41 ไปท้ายน้ำ) ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
227
45009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
93/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านหว้านน้อย - วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
228
45010
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่ปัตตานี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
74/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
ปัตตานี
พิมพ์รายงาน
229
45011
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมแม่น้ำเทพา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
96/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา
สงขลา
พิมพ์รายงาน
230
45012
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.641/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านหอคำ อำเภอบึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
231
45013
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
39/2545
600
แล้วเสร็จ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.
บ.โนนขอนทอย ม.1 ต.เลิ้งใต้ อ.โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
พิมพ์รายงาน
232
45014
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
75/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านทาท่อ อำเภอท่าท่อ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
233
45015
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยธ.641/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านหอคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
234
45016
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
134/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปัตตานี
พิมพ์รายงาน
235
45017
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
82/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 (ต่อจาดเขื่อนเดิม) ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
236
45018
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
22/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหมู่ที่ 3,4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
237
45019
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอัยการสูงสุด
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
179/2545
240
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารถนนรัชดาภิเษก สำนักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
238
45020
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน และงานซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2545
120
แล้วเสร็จ
สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
อาคารโรงพิมพ์สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
239
45021
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
65/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านวังหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่
แพร่
พิมพ์รายงาน
240
45022
งานก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารชั้นที่ 5 (ตึกสำนักงบประมาณ)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
43/2545
149
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตึกสำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
241
45023
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดลาวทอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
39/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดลาวทอง อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
242
45024
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
73/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง
สุโขทัย
พิมพ์รายงาน
243
45025
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
202/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหน้าวัดภูมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
244
45026
งานก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปรับปรุงห้องประชุม) อาคารพัฒนา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
16/2545
75
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อาคารพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
245
45027
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำประจันต์
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
36/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ อำเภอท่ายาง
เพชรบุรี
พิมพ์รายงาน
246
45028
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทพา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
96/2545
600
แล้วเสร็จ
หจก. ภัทริดาคอนสตรัคชั่น
บ้านพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา
สงขลา
พิมพ์รายงาน
247
45029
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน(ช่วงคลองพระยาบรรลือ)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
129/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดไผ่โรงวัว ตำบลตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
248
45030
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแน้นครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
46/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ณ บริเวณหน้าวัดหนองพธิ์ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง
นครนายก
พิมพ์รายงาน
249
45031
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
82/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9(ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม) ตำบลบ้ายแพง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
250
45032
งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณคณะสัตวศาสตร์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
76/2545
300
แล้วเสร็จ
มหาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์ มหลาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
251
45033
งานก่อสร้างต่อเติมอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 9
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
วทจ.05/2545
390
แล้วเสร็จ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
252
45034
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ต่อเนื่องเขื่นเดิม)
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
119/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
253
45035
งานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
26/2545
180
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
254
45036
งานก่อสร้างอาคารและปฏิบัติการรวมทางด้านคลินิกสัตวศาสตร์ด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่า
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
78/2545(vs)
390
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
หมู่ที่ 1 และ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
255
45037
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
191/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 6 หน้าวัดบางกระเจ้า (ต่อเนื่องเดิม) ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
256
45038
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทพา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
96/2545
600
แล้วเสร็จ
หจก. ภัทริดาคอนสตรัคชั่น
บ้านพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา
สงขลา
พิมพ์รายงาน
257
45039
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
69/2545
600
แล้วเสร็จ
โยธาธิการแผงเมืองจังหวัดนราธิวาส
บ.กีแยมัส หมู่ที่ 4 ต.ฆอเลาะ อ. แว้ง
นราธิวาส
พิมพ์รายงาน
258
45040
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
63/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านตอออ หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง
นราธิวาส
พิมพ์รายงาน
259
45041
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
74/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
ยะลา
พิมพ์รายงาน
260
45042
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
117/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านปะโคใต้ ต.ปะโค อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
261
45043
งานห่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
112/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านปาก้วยฉลอง หมู่ที่ 4 ตำบลผาเฉือด อำเภอท่าปลา
อุตรดิตถ์
พิมพ์รายงาน
262
45044
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
118/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เขตเทศบาลเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
เลย
พิมพ์รายงาน
263
45045
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
124/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านโคกสลุด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
พิษณุโลก
พิมพ์รายงาน
264
45046
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่บางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
33/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน้าโรงเรียนมาลีวิทยา อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
265
45047
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลื่งริมลำน้ำปูคา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
34/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านแม่ปุคา หมู่ที่ 7 อำเภอ สันกำแพง
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
266
45048
งานก่อสร้างอาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
49/2545(OR)
450
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค์
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
267
45049
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
213/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี
พิมพ์รายงาน
268
45050
งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
16/2545
270
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง
อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
269
45051
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
40/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านเกาะผาดำ ต.บ้านแซว อ. เชียงแสน
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
270
45052
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางขาม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
84/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน้าวัดท่าโขลง ตำบลสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
ลพบุรี
พิมพ์รายงาน
271
45053
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
191/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 6 หน้าวัดบางกระเจ้า (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม) ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
272
45054
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
108/2545
600
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
บ้านน้ำก่ำ หมู่ที่ 1 (ต่อจากท่าน้ำวัดโพธิ์ศรี) อ. น้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
273
45055
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
94/2545
600
แล้วเสร็จ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง กรมโยธาธิการ
บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอท่าอุเทน
นครพนม
พิมพ์รายงาน
274
45056
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
43/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2 หลังวัดท่าฟ้า ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน
พะเยา
พิมพ์รายงาน
275
45057
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
213/2545
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี
พิมพ์รายงาน
276
46001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
27/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
บริเวณวัดกลาง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอ เมือง
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
277
46002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
15/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอ เมือง
ยโสธร
พิมพ์รายงาน
278
46003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
28/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านหาดคำ (ช่วงที่ 4) หมู่ 2,3,4,12,14 ต.หาดคำ อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
279
46004
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
13/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านท่ากฐิน ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
280
46005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
18/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
281
46006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
62/2546
150
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ต.หาดคำ อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
282
46007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
49/2546
1166
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณเกาะญวน อ.เมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
283
46008
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
12/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
284
46009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
43/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดท่าหลวงล่าง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
จันทบุรี
พิมพ์รายงาน
285
46010
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
25/2546
662
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านบุ่งซวย หมู่ที่ 2 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
286
46011
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
69/2546
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดโพธิ์ศรี บ้านนาเมือง อำเภอเขมราฐ
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
287
46012
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
54/2546
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านยักษ์คู่ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
288
46013
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
64/2546
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
289
46014
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
79/2546
662
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
290
46015
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
19/2546
662
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านอุบมุง - บ้านแก้งเกลียง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
291
46016
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
60/2546
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
292
46017
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
23/2546
658
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ริมถนนสำราญชายโขงเหนือ อำเภอเมือง
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
293
46018
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
10/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านหินขัน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
อำนาจเจริญ
พิมพ์รายงาน
294
46019
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
44/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหมู่ 2 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
295
46020
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
17/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านภูเสด็จ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
296
46021
งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
56/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหน้าเทศบาลถึงวัดสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
297
46022
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
80/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
สิงห์บุรี
พิมพ์รายงาน
298
46023
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
37/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
299
46024
งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
45/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหลังไปรษณีย์ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
300
46025
งานห่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองร่มไทร
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
26/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
301
46026
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
97/2546
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
302
46027
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
134/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปัตตานี
พิมพ์รายงาน
303
46028
งานก่อสร้างอาคารจอดรถต์และที่เก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
56/งป2546
539
แล้วเสร็จ
สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
304
46029
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
51/2546
120
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
305
46030
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
35/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวรบ้านท่างาม ตำบลหนองสิม อำเภอตากล้า
สกลนคร
พิมพ์รายงาน
306
46031
งานปรับปรุงเขื่อนป้งกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
52/2546
150
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณเทศบาลตำบลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
307
46032
งานก่อสร้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
238/2546
45
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
308
46033
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานเลขานุการอำนวยการประสานงานการกำกับการปฏ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
14/2546
60
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
309
46034
งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุพร้อมปรับปรุงบริเวณสำหรับเก็บเอกสารทางการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
31/2546
360
แล้วเสร็จ
กรมบัญชีกลาง
อาคารเก็บพัสดุ กรมบัญชีกลาง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
310
46035
งานก่อสรางเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
84/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านท่าไทร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม
เพชรบุรี
พิมพ์รายงาน
311
46036
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
15/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง
ยโสธร
พิมพ์รายงาน
312
46037
งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าทอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
65/2546
150
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณโรงเรียนบ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
พิมพ์รายงาน
313
46038
งากนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแดง ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม พร้อมประตูระบายน้ำ
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
85/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
คลองท่าแดง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
314
46039
ตกแต่งภายในอาคารพาณิชย์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
28/2546
173
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
อาคารกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
315
46040
ตกแต่งภายในอาคารองค์การคลังสินค้า
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
148/2546
197
แล้วเสร็จ
องค์การคลังสินค้า
อาคารองค์การคลังสินค้า
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
316
46041
งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์และที่เก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
56/งป2546
539
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาคารจอดรถยนต์และพื้นที่เก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
317
46042
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
81/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ที่ 1 บ้านท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมณ์
ชัยนาท
พิมพ์รายงาน
318
46043
ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
66/2546
150
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
319
46044
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
----/2546
120
แล้วเสร็จ
กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ถนนสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
320
46045
ก่อสร้างภายในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
----/2546
60
แล้วเสร็จ
กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ถนนสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
321
46046
ก่อสร้างภายในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
----/2546
138
แล้วเสร็จ
กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ถนนสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
322
46047
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
59/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านโค้งขนัน ต.บ้านค่าย อ.เมือง
ชัยภูมิ
พิมพ์รายงาน
323
46048
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
47/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ต.นาอ้อ อ.เมือง
เลย
พิมพ์รายงาน
324
46049
ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
58/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณหน้าวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
325
46050
ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
63/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่ 6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
326
46051
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
72/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านเจดีย์สามยอด หมู่ 6 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
ลำพูน
พิมพ์รายงาน
327
46052
ก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน ตอนที่ 4
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
10/2546
210
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตอนที่ 4 กิโลเมตรที่ 21+200 ถึง กิโลเมตรที่ 27+825 อำเภอเมืองลำพูน เชื่อม อำเภอเมือง
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
328
46053
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ปิง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
30/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บ้านสันกลาง หมู่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
329
46054
ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง องค์การคลังสินค้า อาคารกระทรวงพาณิชย์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
140/2546
90
แล้วเสร็จ
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
330
46055
ก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน ตอนที่ 3
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
9/2546
210
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตอนที่ 3 กิโลเมตรที่ 12+160 ถึง กิโลเมตร 21+200 อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมอำเภอเมือง
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
331
46056
ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรทัศน์รวม อาคารกระทรวงพาณิชย์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
12/2546
180
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
332
46057
เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนน และปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
102/2546
365
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
333
46058
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
111/2546
360
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.บึงเสนาท อ.เมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
334
46059
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
49/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณเกาะญวน อ.เมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
335
46060
ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
237/2546
654
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
336
46061
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
34/2546
746
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
337
46062
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์สถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
62/2546
365
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ตำบลวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
338
46063
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มท.0835 สยธ7/46
500
แล้วเสร็จ
สำนักโยธาธิการที่ 7
บริเวณบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขมราฐ
อุบลราชธานี
พิมพ์รายงาน
339
46064
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
78/2546
690
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดพลอยกระจ่ายศรี ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์
นครนายก
พิมพ์รายงาน
340
46065
ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
237/2546
900
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
341
46066
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
90/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน้าวัดแค ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
342
46067
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
61/2546
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลียบถนนหน้าเทศบาล 1 จากสถานีตำรวจถึงทางแยกถนนเทศบาล 6 อำเภอเมือง
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
343
46068
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
73/2546
661
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณบ้านหัวเวียง หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
344
46069
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำม่าว
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
20/2546
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณถนนขุนยวม หมู่ 4 บ้านกองแล ต.ปง อ.ปง
พะเยา
พิมพ์รายงาน
345
46070
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
34/2546
746
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
346
47001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
7/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดยโสธร
หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย
ยโสธร
พิมพ์รายงาน
347
47002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดสุรินทร์
บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
สุรินทร์
พิมพ์รายงาน
348
47003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
3/2547
320
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านหินโงมใต้ ต.หินโงม อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
349
47004
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2/2547
320
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านดอนเขียวน้อย อ.ท่าบ่อ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
350
47005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
10/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านเวียงคุก หมู่ที่ 2 ต.เวียงคุก อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
351
47006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
9/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านพร้าวใต้ ต.หินโงม อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
352
47007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดอุทัยธานี
บริเวณหน้าวัดอุโบสถาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
อุทัยธานี
พิมพ์รายงาน
353
47008
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครสวรรค์ (สนง.ยผจ.นว.)
บริเวณเกาะญวน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.เมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
354
47009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2547
690
แล้วเสร็จ
จังหวัดอุทัยธานี
บริเวณหน้าวัดอุโบสถาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
อุทัยธานี
พิมพ์รายงาน
355
47010
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครสวรรค์ (สนง.ยผจ.นว.)
บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
356
47011
ปรับปรุงสาธารณูปโภค อาคารจุฑาธุช
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
79/2547 (SI)
400
แล้วเสร็จ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารจุฑาธุช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
357
47012
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและที่จอดรถภายในกระทรวงมหาดไทย
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
133/2547
90
แล้วเสร็จ
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
358
47013
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
67/2547
656
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครพนม
บ้านนาทาม (สามแยกเรณู) ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
359
47014
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
07/2547
578
แล้วเสร็จ
จังหวัดมุกดาหาร
บริเวณหน้าวัดพระไถ่ทาสสองคอน หมู่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
360
47015
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
05/2547
510
แล้วเสร็จ
จังหวัดมุกดาหาร
บริเวณบ้านส้มป่อย หมู่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
361
47016
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
04/2547
200
แล้วเสร็จ
จังหวัดมุกดาหาร
บริเวณบ้านพาลุกา หมู่ 3,4 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
362
47017
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
66/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครพนม
บริเวณบ้านสำราญ หมู่ที่ 2,3 (ส่วนที่เหลือ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง
นครพนม
พิมพ์รายงาน
363
47018
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทาจีน วัดป่าราชพฤกษ์
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สพ.0020/02/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณวัดป่าพฤกษ์ ตำบลแหลม อำเภอบางปลาม้า
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
364
47019
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำตะคอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
4/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครราชสีมา
บริเวณถนนช้างเผือก ในทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครราชสีมา
พิมพ์รายงาน
365
47020
วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในการปกครอง ณ บริเวณคลอง 9
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
131/2547
90
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง
ณ บริเวณคลอง 9 อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
พิมพ์รายงาน
366
47021
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สพ. 0020/02/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดลพบุรี
บริเวณวัดป่าราชพฤษ์ ต. บ้านแหลม อ. บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
367
47022
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สพ. 0020/02/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณวัดป่าพฤษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
368
47023
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ คลองมอบลัด
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
34/2547
450
แล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
369
47024
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคลองหน้าเมือง ชนิด คศล.
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สยผจ.นศ 01/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามแยกท้ายเมือง อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
พิมพ์รายงาน
370
47025
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้า สำนักงานอัยการสูงสุด
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
265/2547
90
แล้วเสร็จ
สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
371
47026
งานก่อสร้างเขื่อนป้งกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดกำแพงเพชร
หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ. คลองขลุง
กำแพงเพชร
พิมพ์รายงาน
372
47027
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
113/2547
540
แล้วเสร็จ
จังหวัดพิจิตร
หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ. บางมูลนาก
พิจิตร
พิมพ์รายงาน
373
47028
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ้งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
3/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดเพชรบูรณ์
โค้งต้นเบน เลียบถนนเพชรเจริญ อ.เมือง
เพชรบูรณ์
พิมพ์รายงาน
374
47029
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
100/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครนายก
ณ บริเวณวัดหน้าอิทาราม อำเภอเมือง
นครนายก
พิมพ์รายงาน
375
47030
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ คลองมอบลัด
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
34/2547
450
แล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
376
47031
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ฝริมแม่น้ำแควพระปรง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
102/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
ณ บริเวณหน้าวักสิกขวัฒนาราม (วัดบ้านซ่ง) ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
377
47032
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
16/2547
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
ณ บริเวณโรงเรียนมารีวิทยา (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม) อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
378
47033
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
67/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดสิงห์บุรี
หมู่ที่ 3 บ้านโรงสี อ. พรหมบุรี
สระบุรี
พิมพ์รายงาน
379
47034
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาย บริเวณเรือนประทับท่าโป่งแดง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มส. 20/4/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน
พิมพ์รายงาน
380
47035
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแนวถนน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
109/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดลพบุรี
บ้านแนวถนน หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ. โคกสำโรง
ลพบุรี
พิมพ์รายงาน
381
47036
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
6/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดลาย โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อำเภอนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
382
47037
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
146/2547
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดหน้าชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
383
47038
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
5/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ตำบลบางเลน อำเภอบางประอิน
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
384
47039
งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
105/2547(KM)
540
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเยนและปฏิบัติการรวม กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
385
47040
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ณ กาญจนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
105/2547(KA)
540
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค
กาญจนบุรี
พิมพ์รายงาน
386
47041
ปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
55/2547
375
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
387
47042
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
21/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดพิษณุโลก
บ้านท่ามะขาม หมู่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
พิษณุโลก
พิมพ์รายงาน
388
47043
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
6/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านร้องส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
389
47044
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
390
47045
ติดตั้งระบบลิฟต์ (เพิ่มเติม) กระทรวงพาณิชย์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2547
365
แล้วเสร็จ
สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
391
47046
ก่อสร้างทางระบายน้ำเลียบทางรถไฟสายดอยติ-เชียงใหม่-ลำพูน
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
24/2547
90
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลียบทางรถไฟสายดอยติ-เชียงใหม่-ลำพูน
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
392
47047
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำ (ริมเขื่อน) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
26/2547
365
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
393
47048
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
8/2547
300
แล้วเสร็จ
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านร่มป่าตอง หมู่ 4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
394
47049
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
75/2547(NA)
90
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.บึงเสนาท อ.เมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
395
47050
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครสวรรค์ (สนง.ยผจ.นว.)
บริเวณเกาะญวน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอเมือง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
396
47051
ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 9
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
077/2547
301
แล้วเสร็จ
สำนักงานประกันสังคม
1004/327 ซอยเอื้อเจริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
397
47052
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
5/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดเชียงราย
หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
398
47053
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
19/2547
540
แล้วเสร็จ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ 3 เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
399
47054
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
4/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดเชียงราย
บริเวณหมู่ 9-หมู่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
เชียงราย
พิมพ์รายงาน
400
47055
ก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์เขตร้อน 1 หลัง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
43/2547 (TM)
655
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
401
47056
ปรับปรุงลำน้ำแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
14/2547
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลำน้ำแม่ข่า
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
402
47057
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
02/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดแพร่
บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง
แพร่
พิมพ์รายงาน
403
47058
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
11/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
ริมห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
404
47059
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
นน 01/2547
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดน่าน
บ้านเมืองจังเหนือ ตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง
น่าน
พิมพ์รายงาน
405
47060
ก่อสร้างอาคารสำนักงานศาลปกครองระยอง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
33/2547
510
แล้วเสร็จ
สำนักงานศาลปกครอง
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง
ระยอง
พิมพ์รายงาน
406
47061
พัฒนาตามมาตรการผังเมืองในพื้นที่เฉพาะ เลียบรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน (ตอน 5)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
11/2547
210
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
407
48001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านพานพร้าว(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
408
48002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
3/2548
240
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บริเวณบ้านดอนเขียวน้อย อ.ท่าบ่อ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
409
48003
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
4/2548
360
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านไก่แก้ว ม.6 ต.ปะโค อ.เมือง
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
410
48004
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
5/2548
180
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บริเวณหมู่ที่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
411
48005
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
7/2548
360
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านลำภูพาน หมู่ 3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
412
48006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
9/2548
360
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ.หนองกุ้งเหนือ ม.1,บ.หนองกุ้งใต้ ม.2 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
413
48007
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
55/2548
600
แล้วเสร็จ
จังหวัดชัยนาท
บริเวณบ้านพักข้าราชการ อ.เมือง
ชัยนาท
พิมพ์รายงาน
414
48008
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
26/2548
190
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
หน้าโรงเรียนมารีวิทยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
415
48009
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
26/2548
190
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
หน้าโรงเรียนมารีวิทยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
416
48010
ปรับปรุงสาธารณูปโภค อาคารจุฑาธุช (สัญญา 3)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
C57/2548 (SI/OP)
150
แล้วเสร็จ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
417
48011
ปรับปรุงตึกจุฑาธุชเพิ่มเติม ชั้น 1,2,3,11,13 และ 13
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ศ 27/2548
300
แล้วเสร็จ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกจุฑาธุช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
418
48012
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร 609 พร้อมครุภัณฑ์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
27/2548
301
แล้วเสร็จ
ราชบัณฑิตสถาน
สำนักราชบัณฑิตยสถาน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
419
48013
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
17/2548
807
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บริเวณตลาดท่าเสด็จ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
420
48014
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
15/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครพนม
บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
นครพนม
พิมพ์รายงาน
421
48015
งานก่อสร้างอาคารท่อผ้าด้วยมือ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2548
160
แล้วเสร็จ
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
422
48016
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำโพนทอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
40/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดลพบุรี
บ้านพรหมหินใต้ ต.หลุมข้าว อ. โคกสำโรง
ลพบุรี
พิมพ์รายงาน
423
48017
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครสวรรค์
บริเวณวัดทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7 ต.ทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
424
48018
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
3/2548
240
แล้วเสร็จ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
ถนนหลวงอดุลย์ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้
สระบุรี
พิมพ์รายงาน
425
48019
งานก่อสร้างอาคารสำนักข้าราชการพลเรือน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
7/2548
60
แล้วเสร็จ
-
อาคารสำนักงานข้าราชการพลเรือน ถนนพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
426
48020
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
10/2548
360
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง กิ่งอำเภอรัตนวาปี
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
427
48021
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถ ชั้นที่ 4-5
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
90/2548
112
แล้วเสร็จ
สำนักงาน ก.พ.
อาคารจอดรถชั้น 4-5 สำนักงาน ก.พ.
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
428
48022
งานปรับปรุงอาคารเก็บเอกสาร
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
146/2548
180
แล้วเสร็จ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงศุล เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
429
48023
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 306 และห้องประชุม 7
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
41/2548
227
แล้วเสร็จ
สำนักงาน ก.พ.
ห้องประชุม 306 และห้องประชุม 7 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
430
48024
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
24/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครนายก
ณ. บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง
นครนายก
พิมพ์รายงาน
431
48025
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
33/2548
450
แล้วเสร็จ
จังหวัดปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปัตตานี
พิมพ์รายงาน
432
48026
งานก่อสร้างทาสีอาคารสำนักงาน ก.พ.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
39/2548
120
แล้วเสร็จ
สำนักงาน ก.พ.
อาคารสำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
433
48027
งานก่อสร้างภายนอกอาคาร 3 ชั้น
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1024/2548
60
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารสำนักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
434
48028
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
30/2548
180
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หน้าวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
435
48029
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
10/2548
360
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนทอง กิ่งอำเภอรัตนวาปี
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
436
48030
อาคารกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
C85/2548(PT/OP)
540
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
พิมพ์รายงาน
437
48031
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ อาคารสำนักงบประมาณ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
30/2548
180
แล้วเสร็จ
สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
438
48032
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
8/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
439
48033
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
130/2548
450
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
440
48034
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
159/2548
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดสุโขทัย
หมู่ 3 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
สุโขทัย
พิมพ์รายงาน
441
48035
ปรับปรุงอาคารเรียน และหอพัก สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
38/2548
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
442
48036
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 5 ชั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
9/2548
330
แล้วเสร็จ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
443
48037
ปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
30/2548
90
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
444
48038
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
14/2548
60
แล้วเสร็จ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แขวงวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
445
48039
ปรับปรุงทางเชื่อมลานเอนกประสงค์ ชั้นที่ 3 ของอาคารกระทรวงพาณิชย์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
18/2548
90
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
446
48040
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
125/2548
30
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เขตหนอกจอก
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
447
48041
ปรับปรุงถนนเดิมบางสายทางที่เชื่อมระหว่างถนนเลียบทางรถไฟกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และ 11
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
50/2548
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน ระหว่างแยกดอยติ-ลำพูน-แยกทุ่งโฮเต็ล(เชียงใหม่) อำเภอเมือง จ.ลำพูน แ
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
448
48042
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
5/2548
240
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านดอนเขียวน้อย อำเภอท่าบ่อ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
449
48043
ก่อสร้างโครงการพัฒนาตามมาตรการผังเมือง ในพื้นที่เฉพาะถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน งานจัดหาและติด
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
52/2548
150
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
450
48044
ก่อสร้างถนนลาดยางดอยติ-ลำพูน-เหมืองง่า (ฝั่งตะวันตก)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
51/2548
420
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระหว่างแยกดอยติ-ลำพูน-เหมืองง่า(ฝั่งตะวันตก) อำเภอเมือง
ลำพูน
พิมพ์รายงาน
451
48045
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการระดับ 3-6 ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
133/2548
330
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (ส่วนแยกชะอำ) อำเภอชะอำ
เพชรบุรี
พิมพ์รายงาน
452
48046
งานก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มที่ 3 พื้นที่ 19
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
23/2548
1426
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชุมชนเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง
ปัตตานี
พิมพ์รายงาน
453
48047
งานก่อสร้างมังกรไฟเบอร์กลาส
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1/2548
820
แล้วเสร็จ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
491/1 ถ.ไร่ฝ้าย อ.เมือง
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
454
48048
อาคารที่ทำการศาลปกครองนครราชสีมา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
31/2548
1208
แล้วเสร็จ
สำนักงานศาลปกครอง
ตำบลจอหอ อำเภอเมือง
นครราชสีมา
พิมพ์รายงาน
455
48049
งานปรับปรุงถนนเดิมบางสายทางที่เชื่อมระหว่างถนนเลียบทางรถไฟกับหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และ 11
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
50/2548
600
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนเรียบทางรถไปเชียงใหม่-ลำพูน ระหว่างแยกดอยติ-ลำพูน-แยกทุ่งโฮเต็ล(เชียงใหม่) อำเภอเมือง
ลำพูน
พิมพ์รายงาน
456
48050
ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
49/2548
1170
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
457
48051
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
30/2548
540
แล้วเสร็จ
สำนักงานศาลปกครอง
บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชม.40(บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
458
48052
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เชตเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
26/2548
900
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
459
49001
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดนครสวรรค์
บริเวณวัดทับกฤชใต้(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ 7 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง
นครสวรรค์
พิมพ์รายงาน
460
49002
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
62/2549
212
แล้วเสร็จ
จังหวัดชัยนาท
(ต่อเนื่องบริเวณบ้านพักข้าราชการ) อ.เมือง
ชัยนาท
พิมพ์รายงาน
461
49003
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสูติ-นรีเวชวิทยา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1470000726/2549
383
แล้วเสร็จ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
462
49004
ปรับปรุงสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
27/2549
150
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารกรมบัญชีกลางชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเส
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
463
49005
โครงการว่าจ้างทาสีและซ่อมแซมผนังอาคารที่ทำการ สนข.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-/2549
90
แล้วเสร็จ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
464
49006
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01/2549
150
แล้วเสร็จ
จังหวัดมุกดาหาร
วัดพระศรีมหาโพธ์ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร
พิมพ์รายงาน
465
49007
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
41/2549
660
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
พิมพ์รายงาน
466
49008
ก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี กทม.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
32/2549
346
แล้วเสร็จ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
467
49009
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
15/2549
560
แล้วเสร็จ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
468
49010
ก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ GFMIS
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
5/2549
50
แล้วเสร็จ
สนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
ห้องปฏิบัตการ GFMIS สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
469
49011
งานก่อสร้างป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดเชียงใหม่
บริเวณบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
470
49012
งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สป 0020/3/2549
180
แล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรปราการ
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง
สมุทรปราการ
พิมพ์รายงาน
471
49013
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมคลองมอบลัด
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
69/2549
210
แล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม) ตำบลขันแตก อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
472
49014
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
25/2549
240
แล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรสงคราม
บริเวณวัดภูมรินทร์กุฏีทอง (ต่อเนื่องเขื่นเดิม) ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
สมุทรสงคราม
พิมพ์รายงาน
473
49015
ก่อสร้างโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
50/2549
60
แล้วเสร็จ
สำนักเลขาการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
474
49016
งานก่อสร้างป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนระยะที่ 2 วัดมะนาว
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
สพ.0020/02/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณวัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี
พิมพ์รายงาน
475
49017
ปรับปรุงห้องประชุม 30413
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
68/2549
100
แล้วเสร็จ
สำนักปลัดกระทรวงพานิชย์ กระทรวงพาณิชย์
สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
476
49018
งานก่อสร้างเขื่อนป้งกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
67/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดปราจีนบุรี
ณ บริเวณวัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง
ปราจีนบุรี
พิมพ์รายงาน
477
49019
งานก่อสร้างเขื่อนป้งกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
41/2549
240
แล้วเสร็จ
จังหวันครนายก
ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง
นครนายก
พิมพ์รายงาน
478
49020
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
4/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านพันลำ หมู่ที่ 2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาญ
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
479
49021
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
8/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านวินโด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
480
49022
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
192/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดพิษณุโลก
หมู่ที่ 4 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
พิมพ์รายงาน
481
49023
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
51/2549
240
แล้วเสร็จ
จังหวัดพิจิตร
บ้านดาน หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง
พิจิตร
พิมพ์รายงาน
482
49024
โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(อาคารชั้น 5)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
42/2549
396
แล้วเสร็จ
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
483
49025
งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 11 อาคารรัชดาภิเษก
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
1252/2549
120
แล้วเสร็จ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก ชั้น 11
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
484
49026
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับการเตรียมย้ายสถานที่ทำงานของสำนักงาน ก.พ.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
26/2549
150
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สำนักงาน ก.พ.
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
485
49027
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการ และบุตร
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
9/2549
270
แล้วเสร็จ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ 3 เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
486
49028
ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ รปภ.
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
17/2549
427
แล้วเสร็จ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ 3 เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
487
49029
ปรับปรุงพื้นที่และอาคารภายในสถาบัน ฯ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
55/2549
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์รายงาน
488
49030
ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ / ทางเท้า
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
29/2549
45
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สำนักงาน ก.พ.
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
489
49031
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มส 0020/1/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บ้านท่าไคร้ (บ้านบริวาร) บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
พิมพ์รายงาน
490
49032
ก่อสร้างโครงการพัฒนาตามมาตรผังเมืองในพื้นที่เฉพาะ ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
22/2549
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อำเภอสารภี อำเภอเมือง
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
491
49033
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
6/2549
270
แล้วเสร็จ
จังหวัดหนองคาย
บ้านหม้อ หมู่ 1,7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
หนองคาย
พิมพ์รายงาน
492
49034
ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้านตะวันตกของโครงการพัฒนาตามมาตรการการผังเมือง
งานควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
23/2549
360
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน
เชียงใหม่
พิมพ์รายงาน
493
49035
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ (พื้นที่ตลาดหลวง)
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
42/2549
1,020
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
494
49036
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองและพื้นที่เทศบาลตำบลจรเข้ร้อง (พื้นที่ชะไว)
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
46/2549
1,140
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เทศบาลเมืองอ่างทอง และพื้นที่เทศบาลตำบลจรเข้ร้อง (พื้นที่ชะไว) อำเภอไชโย
อ่างทอง
พิมพ์รายงาน
495
49037
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
32/2549
1080
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
(พื้นที่ โกรกกราก ระยะที่ 1 ) สัญญาที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
496
49038
ปรับปรุงสถานที่และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันนิติเวช
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ง.42/2549
180
แล้วเสร็จ
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
497
49039
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กพ.
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
74/2549
900
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ถนนทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
498
49040
กอสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 หลัง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
สจ.40/2549
240
แล้วเสร็จ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
499
49041
ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร (พื้นที่โกรกกราก ระยะที่ 1)
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
31/2549
900
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เทศบาลนครสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
500
49042
งานก่อสร้างโครงการสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษต
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
59/2549
492
แล้วเสร็จ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
501
49043
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสาธารณสุขศาสตร์
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
C 193/2549 (PH/OP
900
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
502
49044
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
e1/2549
664
แล้วเสร็จ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง
หมู่ที่ 3 ต.บ้านยาง อ.เสาให้
สระบุรี
พิมพ์รายงาน
503
50001
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
5/2550
270
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริเวณวัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
504
50002
งานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
9/2550
90
แล้วเสร็จ
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
505
50003
ปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณชั้น 5 และ 6 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
89/2550
180
แล้วเสร็จ
กรมสรรพากร
เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
506
50004
ปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
62/2550
75
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชั้นที่ 9 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
507
50005
งานจ้างเหมาบริการและจัดทำระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
52/2550
100
แล้วเสร็จ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
508
50006
โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ชั้นที่ 6 และชั้นที่ 11 อาคารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
สจ.64/2550
107
แล้วเสร็จ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
509
50007
ปรับปรุงพื้นที่ทำงานของกลุ่มงานการศึกษาต่างประเทศ (ก.พ.)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
4E/2550
120
แล้วเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
510
50008
งานปรับปรุงสาธารณูปโภค อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
37/2550
150
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
511
50009
งานก่อสร้างซ่อมแซมพระตำหนักประทับแรม
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
4/2550
180
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
พิมพ์รายงาน
512
50010
โครงการปรับปรุงสถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สินอาคาร 6
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
45/2550
61
แล้วเสร็จ
กรมบังคับคดี
สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน แขวงบางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
513
50011
งานปรับปรุงสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
7/2550
90
แล้วเสร็จ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
514
50012
งานปรับปรุงระบบการจัดการป้องกันถันของห้องคอมพิวเตอร์กลาง
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
40/2550
120
แล้วเสร็จ
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
อาคารสำนักงบประมาณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
515
50013
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมรั้ว และทางเข้าพร้อมทำฐานรองรับประตู 2 บาน
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
84/2550
24
แล้วเสร็จ
สำนักปลัดกระทรวงพานิชย์
เลขที่ 44/100 ถนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
นนทบุรี
พิมพ์รายงาน
516
50014
งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง
งานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1/2550
240
แล้วเสร็จ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน อ.บางประกร
ฉะเชิงเทรา
พิมพ์รายงาน
517
50015
ปรับปรุงบ้านพักรับรองชะอำ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
24/2550
180
แล้วเสร็จ
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อ.ชะอำ
เพชรบุรี
พิมพ์รายงาน
518
50016
ปรับปรุงอาคารหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
137/2550
60
แล้วเสร็จ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แขวงราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์รายงาน
519
50017
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางแพรก ระยะที่ 1
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
14/2550
730
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการ
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
520
50018
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาชัย (สัญญาที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
35/2550
1,080
แล้วเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เมืองมหาชัย
สมุทรสาคร
พิมพ์รายงาน
521
50019
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาชัย (สัญญาที่ 1)
งานควบคุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
34/2550
900