ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง


  
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  

สมาชิกเท่านั้น
  
  

ปฎิธิน

May 2017
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031>>... ดาวน์โหลด ร่างปรกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดต่างๆ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก

ค้าส่ง ปี พ.ศ. 2558 .......

กระบี่,pdf กาญจนบุรี,pdf  กาฬสินธุ์,pdf  กำแพงเพชร,pdf   ขอนแก่น pdf  ชลบุรี pdf  ชัยนาท,pdf  ชุมพร,pdf 

ตรัง,pdf  ตาก,pdf   นครพนม,pdf  นครราชสีมา,pdf   นครสวรรค์,pdf  บึงกาฬ,pdf  บุรีรัมย์,pdf   ปัตตานี,pdf

ประจวบคีรีขันธ์,pdf   พระนครศรีอยุธยา,pdf   พังงา,pdf  พัทลุง,pdf   พิจิตร,pdf   เพชรบุรี,pdf  เพชรบูรณ์,pdf

มหาสารคาม,pdf   มุกดาหาร,pdf   แม่ฮ่องสอน,pdf  ร้อยเอ็ด,pdf  ระนอง,pdf   ระยอง,pdf  ลพบุรี,pdf  

ลำพูน,pdf   ศรีสะเกษ,pdf   สกลนคร,pdf   สงขลา,pdf  สตูล,pdf  สมุทรสงคราม,pdf   สมุทรสาคร,pdf 

สุโขทัย,pdf   สุพรรณบุรี,pdf   สุราษฏร์ธานี,pdf    หนองคาย,pdf   อ่างทอง,pdf   อำนาจเจริญ,pdf

อุดรธานี,pdf   อุตรดิตถ์,pdf  อุทัยธานี,pdf   อุบลราชธานี,pdf

 

>>...ดาวน์โหลด การบรรยาย "ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ Carrying capacity" 

>>...ดาวน์โหลด"ร่างแนวทางการวางผังเมืองรวมรูปแบบใหม่"

   

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง "การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวม

/ชุมชนรูปแบบใหม่"    

 >>...แนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนรูปแบบใหม่            

 >>...จากผังเมืองรวมสู่ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน           

 >>...หลักการใช้ FAR BCR และ OSR 

 >>...การจัดทำข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 

 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

บ้านเก่าแก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางคนที  จ.สมุทรสงคราม

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุุมชนห้วยโก๋น  จ.น่าน

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง  จ.พังงา

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุุมชนบางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุุมชนทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุุมชนท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปัว  จ.น่าน

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่ปืม  จ.พะเยา

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองภูซาง  จพะเยา

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม

>>...เทศบาลตำบลกม.๕จ.ประจวบคีรีขันธ์จะดำเนินการขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกกฎกระทรวงฯ

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวชุมชนซับสมอทอด  จ.เพชรบูรณ์

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก-ม่วงเจ็ดต้น  จ.อุตตดิตถ์

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง  จ.เชียงใหม่

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา  จ.เชียงใหม่

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง  จ.เชียงใหม่

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเดชอุดม-โพนงาม  จ.อุบลราชธานี

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ  จ.ตราด

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร  จ.สระแก้ว

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร  จ.สุโขทัย

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนอุโมงค์  จ.ลำพูน

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม  จ.นครพนม

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวังสะพุง  จ.เลย

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน  จ.เลย

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสามแยก  จ.ยโสธร

>>...กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์  จ.นครนายก

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

>>...ดาวน์โหลดวีดิทัศน์โครงการสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหา เรื่อง"ผังเมืองหมดอายุ"

>>...ดาวน์โหลดรายงานผลสัมมนาผังขาดอายุ

>>...ดาวน์โหลดวีดิทัศน์รายงานผลสัมมนาผังขาดอายุ 

ภาพกิจกรรมกลุุ่มงานผังเมืองรวมที่ 5 ปี2557 PDF พิมพ์ อีเมล

               ภาพกิจกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานผังเมืองรวมที่ 5

 เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแนวเขตผังเมืองรวม  

                                               เมื่อวันที่ 16 ต.ค.57

  

                       ภาพกิจกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานผังเมืองรวมที่ 5

 เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม

เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2555 ตามมาตรา 26 วรรค3 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

                                               เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

ระบบฐานข้อมูลกรมข้อมูลโครงการต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    นายอนวัช สุวรรณเดช
    ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวาน23
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้24
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว476
mod_vvisit_counterเดือนนี้1
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1381
mod_vvisit_counterทั้งหมด85416

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.210
 , 
Today: พ.ค. 01, 2017
start:26-03-2555