โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 1 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านผู้ประสบภัย 1
แบบแปลน >>
click here!
click here !
บ้านผู้ประสบภัย 1
ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย :  36.00 ตร.ม.
model
perspective