โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 2 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านผู้ประสบภัย 2
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านผู้ประสบภัย 2
สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย :  43.50 ตร.ม.
model
perspective