โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 3 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบเรือนแถว 10 ห้อง
พื้นที่ใช้สอย : 322.00 ตร.ม.
model
perspective