โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 4 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านแบบประหยัด 1
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านแบบประหยัด 1
ชั้นเดียว 1 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 30.00 ตร.ม.
model
perspective