โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 5 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านแบบประหยัด 2
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านแบบประหยัด 2
ใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตร.ม.
model
perspective