โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 6 : แบบบ้านไทยช่วยไทย >> บ้านแบบประหยัด 3
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านแบบประหยัด 3
สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 62.00 ตร.ม.
model
perspective