โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 7 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านครอบครัวไทย
เป็นสุข 1
ชั้นเดียว 2 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 77.00 ตร.ม.
model
perspective