โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 8 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านครอบครัวไทย
เป็นสุข 2
ชั้นเดียว 3 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 113.36 ตร.ม.
model
perspective