โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 9 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านครอบครัวไทย
เป็นสุข 3
สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 125.90 ตร.ม.
model
perspective