โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 13 : แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข >> บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านครอบครัวไทย
เป็นสุข 7
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย : 240.44 ตร.ม.
model
perspective