โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 15 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
แบบแปลน >>
click here!
click here!
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคกลาง 1

สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
พื้นที่ใช้สอย : 605.60 ตร.ม.
model
perspective