โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 16 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
แบบแปลน >>
click here!
click here!
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคกลาง 2

สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
พื้นที่ใช้สอย : 810.40 ตร.ม.
model
perspective