โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 23 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
แบบแปลน >>
click here!
click here!
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคใต้ 3

สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
พื้นที่ใช้สอย:1015.20 ตร.ม.
model
perspective