โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 28 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคใต้
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
พื้นที่ใช้สอย : 243.30 ตร.ม.
model
perspective