โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 29 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคอิสาน
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
พื้นที่ใช้สอย : 242.00 ตร.ม.
model
perspective