โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 30 : แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย >> บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
แบบแปลน >>
click here!
click here!
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย
ภาคเหนือ
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
พื้นที่ใช้สอย : 332.88 ตร.ม.
model
perspective