โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 31 : แบบบ้านรวมน้ำใจไทย >> บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 1
แบบแปลน >>
Click here!
สำหรับผู้ประสบภัย 1

พื้นที่ใช้สอย : 24 ตร.ม.
ห้องน้ำภายนอก 3 ตร.ม.
model
perspective