โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 32 : แบบบ้านรวมน้ำใจไทย >> บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 2
แบบแปลน >>
Click here!
สำหรับผู้ประสบภัย 2

พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
ห้องน้ำภายนอก 3 ตร.ม.
model
perspective