โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบที่ 33 : แบบบ้านรวมน้ำใจไทย >> บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 3
แบบแปลน >>
Click here!
สำหรับผู้ประสบภัย 3

พื้นที่ใช้สอย : 28.7 ตร.ม.
ห้องน้ำภายนอก 3 ตร.ม.
model
perspective