โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
DOWNLOAD
model - perspective - แปลนบ้าน - บัญชีค่าใช้จ่าย
แบบที่
ชื่อแบบบ้าน
Download
model
perspective
แปลนบ้าน
  แบบบ้านไทยช่วยไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง [ xls01.zip ]
แบบที่ 1
บ้านผู้ประสบภัย 1
no01md.zip
no01.zip
sub01.zip
แบบที่ 2
บ้านผู้ประสบภัย 2
no02md.zip
no02.zip
sub02.zip
แบบที่ 3
บ้านผู้ประสบภัย 3
no03md.zip
no03.zip
sub03.zip
แบบที่ 4
บ้านแบบประหยัด 1
no04md.zip
no04.zip
sub04.zip
แบบที่ 5
บ้านแบบประหยัด 2
no05md.zip
no05.zip
sub05.zip
แบบที่ 6
บ้านแบบประหยัด 3
no06md.zip
no06.zip
sub06.zip
  แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง [ xls04.zip ]
แบบที่ 7
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
no07md.zip
no07.zip
sub07.zip
แบบที่ 8
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
no08md.zip
no08.zip
sub08.zip
แบบที่ 9
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
no09md.zip
no09.zip
sub09.zip
แบบที่ 10
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4
no10md.zip
no10.zip
sub10.zip
แบบที่ 11
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5
no11md.zip
no11.zip
sub11.zip
แบบที่ 12
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
no12md.zip
no12.zip
sub12.zip
แบบที่ 13
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
no13md.zip
no13.zip
sub13.zip
แบบที่ 14
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8
no14md.zip
no14.zip
sub14.zip
  ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง [ xls03.zip ]
แบบที่ 15
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
no15md.zip
no15.zip
sub15.zip
แบบที่ 16
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
no16md.zip
no16.zip
sub16.zip
แบบที่ 17
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
no17md.zip
no17.zip
sub17.zip
แบบที่ 18
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1
no18md.zip
no18.zip
sub18.zip
แบบที่ 19
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2
no19md.zip
no19.zip
sub19.zip
แบบที่ 20
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3
no20md.zip
no20.zip
sub20.zip
แบบที่ 21
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
no21md.zip
no21.zip
sub21.zip
แบบที่ 22
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
no22md.zip
no22.zip
sub22.zip
แบบที่ 23
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
no23md.zip
no23.zip
sub23.zip
แบบที่ 24
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
no24md.zip
no24.zip
sub24.zip
แบบที่ 25
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
no25md.zip
no25.zip
sub25.zip
แบบที่ 26
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
no26md.zip
no26.zip
sub26.zip
  แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง [ xls02.zip ]
แบบที่ 27
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง
no27md.zip
no27.zip
sub27.zip
แบบที่ 28
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้
no28md.zip
no28.zip
sub28.zip
แบบที่ 29
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
no29md.zip
no29.zip
sub29.zip
แบบที่ 30
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
no30md.zip
no30.zip
sub30.zip
  แบบบ้านรวมน้ำใจไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง [ xls05.zip ]
แบบที่ 31
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 1
-
no31.zip
sub31.zip
แบบที่ 32
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 2
-
no32.zip
sub32.zip
แบบที่ 33
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 3
-
no33.zip
sub33.zip