โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบบ้าน / แบบแปลน
แบบบ้านไทยช่วยไทย
แบบที่ 1
บ้านผู้ประสบภัย 1
แบบที่ 4
บ้านแบบประหยัด 1
แบบที่ 2
บ้านผู้ประสบภัย 2
แบบที่ 5
บ้านแบบประหยัด 2
แบบที่ 3
บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบที่ 6
บ้านแบบประหยัด 3
แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข
แบบที่ 7
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
แบบที่ 11
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5
แบบที่ 8
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
แบบที่ 12
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
แบบที่ 9
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
แบบที่ 13
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
แบบที่ 10
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4
แบบที่ 14
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
แบบที่ 15
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
แบบที่ 21
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
แบบที่ 16
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
แบบที่ 22
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
แบบที่ 17
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
แบบที่ 23
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
แบบที่ 18
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1
แบบที่ 24
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
แบบที่ 19
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2
แบบที่ 25
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
แบบที่ 20
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3
แบบที่ 26
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย
แบบที่ 27
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง
แบบที่ 29
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
แบบที่ 28
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต
แบบที่ 30
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
แบบบ้านรวมน้ำใจไทย
แบบที่ 31
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 1    
แบบที่ 32
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 2    
แบบที่ 33
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 3