โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
สรุปราคาก่อสร้างโดยสังเขป และบัญชีแสดงปริมาณงาน
ค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าก่อสร้าง
ลำดับที่
แบบบ้าน
รายละเอียด
พื้นที่ใช้สอย / ตร.ม.
ขนาดพื้นที่ดิน
/ ตารางวา
งบประมาณ / บาท
ฐานรากแผ่
ตอกเสาเข็ม
ไทยช่วยไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :
1
บ้านผู้ประสบภัย 1
ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน
36.00
30.00
262,000
276,000
2
บ้านผู้ประสบภัย 2
สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน
43.50
20.00
282,000
294,000
3
บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบเรือนแถว 10 ห้องนอน
322.00
-
1,648,000
1,784,000
4
บ้านแบบประหยัด 1
ชั้นเดียว 1 ห้องนอน
30.00
25.00
250,000
265,000
5
บ้านแบบประหยัด 2
ใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน
56.00
25.00
456,000
487,000
6
บ้านแบบประหยัด 3
สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน
82.00
25.00
537,000
557,000
ครอบครัวไทยเป็นสุข --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :
7
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
ชั้นเดียว 2 ห้องนอน
77.00
50.00
540,000
579,000
8
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
ชั้นเดียว 3 ห้องนอน
113.36
70.00
922,000
985,000
9
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน
125.90
50.00
1,015,000
1,083,000
10
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
179.35
75.00
1,493,000
1,578,000
11
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
169.09
85.00
1,355,000
1,422,000
12
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
230.75
100.00
1,608,000
1,718,000
13
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
240.44
90.00
1,970,000
2,080,000
14
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
382.95
135.00
2,659,000
2,795,000
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :  
15
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,399,000
4,423,000
16
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
810.40
20.00
4,910,000
5,362,000
17
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,719,000
5,942,000
18
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,357,000
4,433,000
19
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
810.40
20.00
5,041,000
5,491,000
20
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,909,000
6,130,000
21
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,483,000
4,485,000
22
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
810.40
20.00
5,069,000
5,544,000
23
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,962,000
6,183,000
24
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,421,000
4,444,000
25
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
780.40
20.00
5,025,000
5,466,000
26
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,904,000
6,125,000
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :  
27
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
338.37
100.00
2,125,000
2,257,000
28
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
243.30
80.00
1,541,000
1,633,000
29
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
242.00
75.00
1,632,000
1,746,000
30
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
332.88
100.00
1,999,000
2,138,000
บ้านรวมน้ำใจไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :  
31
บ้านผู้ประสบภัย 1
ห้องน้ำภายนอก
24/3
-
48,369
-
32
บ้านผู้ประสบภัย 2
ห้องน้ำภายนอก
32/3
-
49,703
-
33
บ้านผู้ประสบภัย 3
ห้องน้ำภายใน
32
-
48,937
-
  ห้องน้ำ บ้านรวมน้ำใจไทย
-
3
-
3,443
-