ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม


ศาสนาพุทธ

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 1

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 2

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 3


กลับหน้าหลัก
แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 1พระอุโบสถภาคกลาง 1     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา3,049,000บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 3,282,000 บาท


พระอุโบสถภาคกลาง 2     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 5,846,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 6,049,000 บาท


พระอุโบสถภาคกลาง 3     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 10,028,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 10,409,000 บาท


พระอุโบสถภาคกลาง 4     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 4,219,000บาท


พระวิหารภาคเหนือ            >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 7,854,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา8,207,000บาท


พระอุโบสถภาคอีสาน        >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 1,832,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 1,908,000 บาท


พระอุโบสถภาคใต้
            >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 11,059,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา11,299,000 บาท