ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม


ศาสนาพุทธ

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 1

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 2

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 3
กลับหน้าหลัก
แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 2


ศาลาการเปรียญขนาดใหญ่     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา11,123,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 11,581,000 บาท


ศาลาการเปรียญภาคกลางขนาดเล็ก  >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 2,614,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 2,694,000 บาท


ศาลาการเปรียญภาคเหนือ    >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 7,370,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 7,502,000 บาท


ศาลาการเปรียญภาคอีสาน      >> download

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 6,937,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 7,070,000 บาท


ศาลาการเปรียญภาคใต้      >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 6,835,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 6,972,000 บาท

กุฎิ แบบสำนักพระพุทธ      >> download  

ราคาก่อสร้าง 6,226,000 บาท