ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม


ศาสนาพุทธ

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 1

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 2

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 3กลับหน้าหลัก
แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน 3


ณาปนสถานเตาคู่      >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา12,238,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 12,497,000 บาท


ณาปนสถานเตาเดี่ยว
     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา6,226,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 6,363,000 บาท


ศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดใหญ
่      >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 5,462,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 5,601,000 บาท


ศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดเล็ก
     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 4,092,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 4,167,000 บาท


หอระฆัง
     >> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 584,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา601,000 บาท


หอระฆัง และ หอกลอง (สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

>> download
แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 742,000 บาท