การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล  
ขนาดและมาตรฐานสนามกีฬาประเภทต่างๆ  
สารบัญแบบ >    
3. สนามวอลเลย์บอล

            
            สนามแข่งขัน
            สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาด 18 X 9 เมตร  ล้อมรอบด้วยเขตสนาม กว้างอย่างน้อยที่สุด 3.00 เมตร รอบด้าน
  ที่ว่างสำหรับผู้เล่นคือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูกซึ่งไม่มีสิ่งใดกีดขวางอย่างน้อยที่สุด  7.00 เมตร
            สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เขตรอบสนามต้อง
  กว้างอย่างน้อยที่สุด 5.00 เมตร จากเส้นข้าง  8.00 เมตร จากเส้นหลังและที่ว่างสำหรับเล่นลูกต้องสูงจากพื้นขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด 12.50 เมตร