การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล  
ขนาดและมาตรฐานสนามกีฬาประเภทต่างๆ  
สารบัญแบบ >    
6. สนามเปตอง

            
            สนามแข่งขัน
            สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เส้นด้านนอกคือ เส้นฟาล์ว  เส้นด้านใน คือ เส้นขอบ
  นอกเส้นเขตสนามกว้างอย่างน้อยที่สุด 4 เมตร รอบด้าน (กรณีมีหลายสนาม)