การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล  
ขนาดและมาตรฐานสนามกีฬาประเภทต่างๆ  
สารบัญแบบ   
 
   

                             1. สนามกรีฑา
                             2. สนามฟุตบอล
                             3. สนามวอลเลย์บอล
                             4. สนามบาสเกตบอล
                             5. สนามเซปักตะกร้อ
                             6. สนามเปตอง
                             7. สนามเทนนิส
                             8. สนามแบดมินตัน
ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th