๏ปฟ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

  

  ค้นหาข้อมูลประกาศ TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
23 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานสะดืออีสาน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศ
20 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.เลย
โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2552
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ชลบุรี
การก่อสร้างงานตามโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมระดับพื้นที่ จำนวน 7 งาน
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.พิจิตร
โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมอาคารประกอบ (คลองข้าวตอก) บ.ดงป่าคำ ม.8 ต.ดงกลาง-บ.วังหูทิพย์ ม.7 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร ครั้งที่ 2
ประกวดราคา/สอบราคา
18 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ชุมพร
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพนา บ้านทุ่งบิ่น หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ : บ้านทุ่งน้ำผุด หมู่ที 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคา/สอบราคา
18 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ตาก
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ความยาวรวม 375 เมตร
ประกาศ
17 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.พิจิตร
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ หน่วยบริการทับคล้อ-ตะพานหิน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ประกวดราคา/สอบราคา
17 ก.พ. 2552 / 2552
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลในเขตพระราชฐานชั้นกลางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประกวดราคา/สอบราคา
16 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดศรีสุวรรณคงคาราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกวดราคา/สอบราคา
16 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ตรัง
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานนาคบุตร - บ้านหนองยายฝ้าย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาปินะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.354 กิโลเมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
12 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ระยอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคา/สอบราคา
12 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ชุมพร
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพนา บ้านทุ่งบิ่น หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ บ้านทุ่งน้ำผุด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประกาศ
11 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.พิจิตร
โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมอาคารประกอบ (คลองข้าวตอก) บ.ดงป่าคำ ม.8 ต.ดงกลาง-บ.วังหูทิพย์ ม.7 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร
ประกาศ
11 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.พังงา
โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝายกั้นคลองพังงา ณ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ประกาศ
06 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ตาก
จัดซื้อรถจัดเก็บขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน
ประกวดราคา/สอบราคา
06 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมศิลปาชีพบ้านแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประกวดราคา/สอบราคา
05 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.กำแพงเพชร
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสวนหมาก หมู่ที่ 2 ต. โป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ประกาศ
05 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.ระยอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
ประกาศ
05 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.กระบี่
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสรางเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ประกาศ
03 ก.พ. 2552 / 2552
สนง.ยผจ.พังงา
โครงการการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนตลาดใหญ่ เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ประกาศ
หน้า 9  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9