ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งพังแนวห้วยพอก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณลาน ค.ส.ล. พื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
16 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณวัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
15 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กำแพงเพชร
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านไร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 70 เมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเดิม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเดิม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
13 พ.ย. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างงานขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตริมถนนพระยาพิชัยดาบหัก ฝั่งเหนือ ช่วงสี่แยกอานันทมหิดล ถึงท่อลอดพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณใกล้วัดหนองแขมฯ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ - บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคา
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองวัว หมู่ที่ 5 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคา
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปลักเสือดรำ - ปลักไอ้สัน (ไปเขาจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคา
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายริมพรุ - ลานหอยเสียบ หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคา
ประกาศ
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กำแพงเพชร
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง หมู่ที่ 1 - บ้านลำไต หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคา
ประกาศ
09 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองกวาง - คลองสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก วัดสนธิกรประชาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224 l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245 l 246 l 247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253 l 254 l 255 l 256 l 257 l 258 l 259 l 260 l 261 l 262 l 263 l 264
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster