ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
04 ม.ค. 2562 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System IPS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
04 ม.ค. 2562 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
04 ม.ค. 2562 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
03 ม.ค. 2562 / 2562
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านปากคลองเกตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
03 ม.ค. 2562 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
28 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.กระบี่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่ กิจกรรมก่อสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหน้าเมืองกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 ธ.ค. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.พิจิตร
รายการรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
20 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมสระน้ำวังปลา(ระยะที่ 2)บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รายการก่อสร้างวิหารจำลองวัดเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองผีหลอก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดเจริญรัตนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 143 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
18 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
17 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
17 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
17 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน มัลติฟังก์ชั่น ขนาด A0 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
17 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ ๒ สายรองเขตทาง ๑๒ เมตร ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224 l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245 l 246 l 247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253 l 254 l 255 l 256 l 257 l 258 l 259 l 260 l 261 l 262 l 263 l 264 l 265 l 266 l 267 l 268 l 269
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster