ค้นหาข้อมูลประกาศยกเลิก :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
29 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ชุมพร
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
29 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
22 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา - บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 5.50 เมตร และ 9.00 เมตร ระยะทางรวม 5,407.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,615.70 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
12 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศจ้างศึกษาออแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกวดราคา
ยกเลิก
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
29 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
24 ต.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าเสน (จุดที่2) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 150 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
17 ส.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒจาเส้นทางเพื่อการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
26 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณุปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) กิจกรรม: ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
22 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนงเขื่อนเดิม) ตำบลบทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
08 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนวเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
05 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
07 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
05 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ (ช่วงที่ 2) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
02 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพญากำพุช หมู่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๕๐ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
16 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
12 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
08 ก.พ. 2561 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น (ฝั่งอาคารจอดรถ) เเขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster