ค้นหาข้อมูลประกาศยกเลิก :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
30 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (Universal Design) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
19 ม.ค. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
19 ม.ค. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ ๓ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๘๔๙ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
19 ม.ค. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณ หมู่ ๑ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๘๗๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
28 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
30 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักข้าราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
22 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสกายวอล์ค อ.เชียงคาน จังหวัดเลย
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ ๕ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ ๑ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๖ เทศบาลตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๓๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
21 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 250 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
18 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
08 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาบริบทองค์กรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
18 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
15 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
14 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
12 ธ.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห้องสรง กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
07 ธ.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
หน้า 2  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster