หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.ชัยนาท
วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 2560  ปีงบประมาณ : 2561 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 270 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 26,575,000.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 270 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
3,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
21 พ.ย. 2560
08 ธ.ค. 2560
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
12 ธ.ค. 2560
12 ธ.ค. 2560
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
- .

-
-
- น.
- น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.dpt.go.th หรือ www.dpt.go.th/chainat
 ติดต่อสอบถาม ::   สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท  โทรศัพท์ : 0 5647 6605-7  e-mail : chainat@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9