หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
วันที่ประกาศ : 09 เม.ย. 2561  ปีงบประมาณ : 2560 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : -
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 9,692,446.30 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธู์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
09 เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
27 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ .

30 เม.ย. 2561
02 พ.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
02 พ.ค. 2561
02 พ.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
09 เม.ย. 2561
-
08:30:00 น.
16:30:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ : 043-815269  e-mail : -

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9