หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2561  ปีงบประมาณ : 2561 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 8,009,657.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ด้วยวิธีประกวดราคาภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .
22 พ.ค. 2561
06 มิ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ด้วยวิธีประกวดราคาภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ .
22 พ.ค. 2561
24 พ.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
- .

-
-
- น.
- น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
07 มิ.ย. 2561
-
08:30:00 น.
16:30:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประกาศประกวดราคา
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ : 034711903  e-mail : Samutsongkhram@dpt.mail.co.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9