หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.สงขลา
วันที่ประกาศ : 03 ต.ค. 2561  ปีงบประมาณ : 2562 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศ    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : -
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 5,093,792.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
- .
03 ต.ค. 2561
18 ต.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
- .
19 ต.ค. 2561
19 ต.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
- .

22 ต.ค. 2561
22 ต.ค. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประกาศประกวดราคา
 ติดต่อสอบถาม ::   ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ : 074-313423  e-mail : Songkhla@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9