หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2561  ปีงบประมาณ : 2562 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศ    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 10,028,625.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -

 ข้อมูลการยกเลิก : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]

 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]  ข้อมูลชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านระบบธนาคาร .
17 ธ.ค. 2561
02 ม.ค. 2562
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ .
03 ม.ค. 2562
03 ม.ค. 2562
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ .

03 ม.ค. 2562
08 ม.ค. 2562
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300  โทรศัพท์ : 053112733 หรือ 053112734 ต่อ 25  e-mail : dptchiangmai@hotmail.com

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9