ประกาศจังหวัดนครนายก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร (ครั้งที่ 3) ( 18 มิ.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.นครนายก)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ( 14 มิ.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 14 มิ.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.อ่างทอง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 2 ( 13 มิ.ย. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.เพชรบุรี)