ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มิ.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.มหาสารคาม)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักและอาคารไม้เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ( 23 มิ.ย. 2560 / 2559 : สนง.ยผจ.แพร่)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ( 22 มิ.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.พังงา)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ( 22 มิ.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.พังงา)