สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( 22 ส.ค. 2560 / 2559 : สนง.ยผจ.อุดรธานี)
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะสำรวจชั้นดิน (แบบRotary) จำนวน 2 ชุด ( 22 ส.ค. 2560 / 2561 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 21 เมตร ( 22 ส.ค. 2560 / 2560 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๙ ท้ายน้ำ) ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๙๔๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ส.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)