ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเส้นทางสี่แยกประจวบ - แยกบ้านหนองเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24 มี.ค 2560 / 2559 : สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดใต้โกสุม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ความยาว 200 เมตร) โดยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 มี.ค 2560 / 2559 : สนง.ยผจ.มหาสารคาม)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 มี.ค 2560 / 2560 : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 มี.ค 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ลำพูน)