สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำและบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ( 27 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)
ประการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX ( 26 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.ขอนแก่น)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ( 26 เม.ย. 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.พัทลุง)