ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง ระยะที่ ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 19 ก.พ. 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ( 19 ก.พ. 2561 : สนง.ยผจ.พังงา)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ความยาว 310 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 14 ก.พ. 2561 : สนง.ยผจ.สุโขทัย)
- ( 23 พ.ย. 2560 : ?????????????????????????? ?????????????? (researc)