โครงการเสริมผิว Asphalt Concrete พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายเนินวง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๖๒๒ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง ( 21 มิ.ย. 2560 : สนง.ยผจ.จันทบุรี)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๘๘๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 19 มิ.ย. 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๘๘๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 19 มิ.ย. 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท และปรับปรุงรางระบายน้ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 19 มิ.ย. 2560 : สนง.ยผจ.จันทบุรี)