ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดสวนหงส์ (ระยะที่ ๖) ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๓๗๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 มี.ค 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อบต.ไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๔๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 มี.ค 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดสามชุกถึงโรงเรียนวัดสามชุก หมู่ ๑ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๔๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 มี.ค 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานพักฟื้นและพักผ่อนมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความยาว ๗๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 15 มี.ค 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)