ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านหน้าวัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ( 20 เม.ย. 2561 : สนง.ยผจ.พิษณุโลก)
- ( 30 มี.ค 2561 : สนง.ยผจ.พิษณุโลก)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองบึงจาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ( 19 เม.ย. 2561 : สนง.ยผจ.พิษณุโลก)
- ( 19 เม.ย. 2561 : PSD ??)