สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำพื้นที่เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( 03 ธ.ค. 2558 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงพื้นที่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ( 30 ธ.ค. 2558 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความยาว 238.00 เมตร ด้วยวิธีประกาดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 ธ.ค. 2558 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 303.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 04 ม.ค. 2559 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)