ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำไพร หมู่ ๕ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๖๐ เหนือน้ำ) ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๐๖๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 13 ธ.ค. 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหล่ม หมู่ ๓ - บ้านโคก หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๑,๑๑๑ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 12 ธ.ค. 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 12 ธ.ค. 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3-6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ( 12 ธ.ค. 2560 : สนง.ยผจ.อุทัยธานี)