ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
06 ก.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกจง หมู่ที่ 3 - บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ - บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองกวาง - คลองสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยหลังโรงงาน บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปลักเสือดรำ - ปลักไอ้สัน (ไปเขาจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านคูนายสังข์ - หว้าหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองวัว หมู่ที่ 5 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายริมพรุ - ลานหอยเสียบ หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง หมู่ที่ 1 - บ้านลำไต หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านคอกวัว - บ้านพรุบอน หมู่ที่ 1 ตำบลธาราคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชนข้ามคลองบ้านตาฆอ - บ้านแกแดะ หมู่ที่ 5 ตำบลธาราคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชนข้ามคลองบ้านแกแดะ - บ้านหาดทราย หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสะพานท้อน - ชลประทาน หมู่ที่ 4,7 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.711 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทุ่งเภา - น้ำตก หมู่ที่ 5 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.930 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง - ปลายเหล็กไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายออกควน - ออกนา บ้านคลองยอ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนควนหมาก - ควนหินเภา - หมู่ที่ 3 บ้านควนหมาก - หมู่ที่ 5 บ้านควนหินเภา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.450 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายท่าควาย หมู่ที่ 1 บ้านคลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.268 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านวังใหญ่ - หลังสำนัก - ฌาปนสถานบ้านวังใหญ่ (ตอน 3) ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.695 กิโลเมตร
หน้า 10  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th