ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเกาะมะลัง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหินรูปช้าง - หน้าเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบัดดี้แดนเพลง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.215 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายป่าโอน - แม่ที (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านป่าโอน ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.688 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนหนักใน หมู่ที่ 8 บ้านปากทุ่ง ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.010 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายศาลา - ทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านท่าพรุ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อมลายู - ค่ายทหาร หมู่ที่ 2 บ้านพระพุทธ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.865 กิโลเมตร
05 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบัวไกร หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร
04 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างเขื่อนปัองกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
04 ก.ย. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดพระคริสต์ประจักร (บ้านเล่า) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 100 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 90 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดบุญนาครักขิตาราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 120 เมตร
03 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 3 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
03 ก.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำใน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวการจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 40.00 กิโลเมตร
29 ส.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic
29 ส.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างเขื่อนแบบเรียงหินใหญ่ บ้านทุ่งมะเม่า ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 ส.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 โครงการปรับปรุงภายในและระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
27 ส.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมถมดิน
หน้า 11  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th