ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
25 ก.ค. 2561 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2
20 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่)
17 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบรบือ
13 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ
11 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา
11 ก.ค. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนและสะพานเลียบแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
10 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ
04 ก.ค. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.ลพบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานจากลานหน้าโบสถ์นักบุญอันนา ถึงสะพานทางเข้าศาลเยาวชน อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03 ก.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2040 ต.โคกสีทองหลาง ถึงบ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ระยะทาง 5.300 กม.
26 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
25 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี ระยะที่ 1 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 มิ.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจ้างจัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
20 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
15 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
07 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
07 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนวเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร (ครั้งที่ 3)
05 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบุรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้า 13  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th