ค้นหาข้อมูลประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
01 มิ.ย. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารจอดรถ และอาคารศูนย์อาหารพร้อมปรับปรุงทางเข้าอาคาร 20 ชั้น และปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารจอดรถกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
01 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก
01 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ยโสธร
ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
18 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
17 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ประกาศเผยแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่สลิด หมู่ 1 หมู่ 2 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่่บ้านภักดี ถึงหมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งซ้าย) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณโครงการ ๑๘.๔๗๔,๒๐๐ บาท
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านภักดี ถึงหมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งขวา) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๔๐๔,๒๐๐ บาท
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง รายการก่อสร้างดาดท้องคลองบางใหญ่ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ เมตร งบประมาณ ๔๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท
10 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๑ หลัง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
10 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่1 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 80 เมตร
10 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรณีแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิมและจัดจ้างใหม่)
30 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
30 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานเพชรบุระ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๑ หลัง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
30 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ระนอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
25 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซ่อมแซมกำแพงกันดินริมคลองบางใหญ่ ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
24 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน้า 14  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th